Automatizace

Charakteristika programu:

Cílem bakalářského studijního programu Automatizace je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro uplatnění v technických a nižších manažérských funkcích v nejrůznějších odvětvích průmyslu, a to v provozu, údržbě, prodeji nebo servisu měřicích, informačních a řídicích systémů.

Bakalářské studium je zaměřeno zejména na aplikační využití znalosti principů z oblasti automatizace a řízení technologických procesů, poskytuje ale i dostatečný teoretický základ pro další profesní růst. Studenti během studia získají nezbytné znalosti z oblasti automatizace, mechatroniky, elektrotechniky a mikroprocesorové techniky, programování, zpracování signálů a osvojí si poznatky při návrhu, aplikacích a správě moderních měřicích, komunikačních a řídicích systémů.

Znalosti absolventů získané během studia jsou předpokladem pro uplatnění v profesních oborech:

  • obsluha, správa a návrh měřicích, řídicích a informačních systémů technologických (výrobních) procesů
  • správa, diagnostika a údržba automatizačních, zabezpečovacích a obdobných zařízení
  • administrace informační a komunikační infrastruktury podniku.

Odborný profil absolventa:

Absolvent bakalářského studijního programu Automatizace prokazuje obecné znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a informatiky. Dále odborné znalosti z oblasti měření a zpracování signálů, automatizace, modelování a identifikace systémů, mechatroniky a robotiky a technických a programových prostředků pro řízení. Absolvent umí provádět dekompozice technických i netechnických procesů a struktur a uskutečňovat jejich identifikaci, monitorování, diagnostiku a automatické řízení. Dále je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin a aplikované informatiky.

 

 

Rozšířit fotografii: 
false