Výzkumný tým Petra Doležela

Vedoucí výzkumného týmu:

 • doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Členové výzkumného týmu:

 • Ing. Daniel Honc, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
 • Ing. Dominik Štursa
 • Ing. Jan Merta
 • Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D.

Výzkumný záměr:

Výzkumný tým se zabývá aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem (zejména v návaznosti na požadavky partnerů z aplikační sféry) v oblasti strojového a hlubokého učení pro řešení úloh typu

 • extrakce vlastností z vizuálních a dalších dat a segmentace dat v průmyslových výrobách
 • detekce a lokalizace objektů v průmyslových výrobách
 • podpora rozhodování v průmyslových výrobách
 • automatizace průmyslových výrob

Aktuálně řešené projekty:

 • 2017 – 2019    Smart systém pro automatické vyhodnocování kvality svarů. TAČR, program Gama
 • 2018 – 2020    Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží. MPO, program Aplikace
 • 2018 – 2022    Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans). MŠMT ČR, program OPVVV

Publikace:

 • DUŠEK, F. - HONC, D. Desired Terminal State Concept in Model Predictive Control: A Case Study Journal of Control Science and Engineering, 2019, Article number 5208612 
 • DOLEŽEL, P. - HECKENBERGEROVÁ, J. Computationally simple neural network approach to determine piecewise-linear dynamical model Neural Network World, 2017, vol. 27, no. 4, s. 351-371. ISSN: 1210-0552.
 • ŠKRABÁNEK, P. - DOLEŽEL, P. Robust Grape Detector Based on SVMs and HOG Features Computational Intelligence and Neuroscience, 2017, vol. 2017, no. 18, s. 1-17. ISSN: 1687-5265.
 • DOLEŽEL, P. - TAUFER, I. Piecewise-Linear Artificial Neural Networks for PID Controller Tuning Acta Montanistica Slovaca, 2012, vol. 17, no. 3, s. 224-233. ISSN: 1335-1788.
Rozšířit fotografii: 
false