Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fei

Kontakt: Ilona Kučerová, tel.: 466 036 758, e-mail: ilona.kucerova@upce.cz

Nabídka specializovaných služeb jednotlivých kateder 

Zadávání a vedení bakalářských prací studentů

Kontakt: Renata Kalhousová, tel.: 466 036 652, e-mail: renata.kalhousova@upce.cz

Podmínky zadání témat bakalářských prací:

  • Název tématu
  • Zásady pro zpracování (co se očekává v teoretické části, k čemu by měla směřovat praktická část)
  • Seznam odborné literatury (odkud budou moci studenti čerpat)
  • Navržený vedoucí práce

Témata předat vždy nejpozději do 10.9.