Výzkumný tým Tomáše Zálabského

Vedoucí výzkumného týmu:

 • Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.

Členové výzkumného týmu:

 • Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

 • Ing. Jan Pidanič, Ph.D.

 • Ing. Karel Juryca

 • Ing. Tomáš Hnilička

 • Ing. Tomáš Krejčí

 • Ing. Karel Pitaš

 • Ing. Ondřej Němec

 • Ing. Vojtěch Valenta

 • Ing. Jiří Jecha

Výzkumný záměr:

Společným jmenovatelem všech dílčích aktivit této výzkumné skupiny je výzkum v oblasti radiolokační techniky, především se zaměřením na pokročilé a moderní techniky signálového zpracování radiolokačních signálů. Hlavní důraz je kladen na výzkum v oblasti OFDM MIMO radarových systémů, které představují moderní koncept radarových zařízení a mají široký potenciál uplatnění v praxi. V této oblasti se výzkum zaměřuje především na návrh a optimalizaci MIMO anténních polí s ohledem na oblast krytí senzoru a dosažení dostatečné rozlišovací schopnosti. Dále na oblast návrhu a optimalizace vysílaných signálů, které musí být vhodně volené především s ohledem na kvalitu detekce cílů a odolnost vůči rušení. Jednou z klíčových aktivit v této oblasti je návrh pokročilých metod zpracování signálů, které umožní dosažení velkých přesností určení pozic cílů a zlepší rozlišovací schopnosti senzoru oproti konvenčním metodám a budou umožnovat následné přesné sledování cílů v čase. Jednotlivé dílčí části jsou simulovány a verifikovány s využitím moderního laboratorního vybavení FEI.

Aktuálně řešené projekty:

 • Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)

  • Období řešení: 10/2018 – 6/2022
  • Investor/program: MŠMT / Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 • Mikrovlnný výkonový zesilovač

  • Období řešení: 12/2017 – 7/2020
  • Investor/program: MPO / TRIO
 • Pasivní zaměřovač pro zabezpečení a zvýšení přesnosti ADS-B/MLAT systémů

  • Období řešení: 7/2016 – 12/2019
  • Investor/program: MPO / TRIO
 • Výzkum pokročilých metod modelování, simulace, řízení, databázových systémů a webových aplikací

  • Období řešení: 1/2019 – 12/2019

  • Investor/program: Univerzita Pardubice / Studentská grantová soutěž

 • C-roads Czech Republic

  • Období řešení: 1/2017 – 12/2019

  • Investor/program: Evropská unie / CEF Transport​

 • Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů na české železniční síti

  • ​​Období řešení: 8/2019 – 12/2021

  • Investor/program: TAČR / BETA

Publikace:

 • BEZOUSEK, Pavel, Milan CHYBA, Vladimir SCHEJBAL, Simeon KARAMAZOV, Tomas ZALABSKY a Libor CERNIK. Combined antenna array for primary and secondary surveillance radars. 2014 IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (APWC). IEEE, 2014, 2014, , 597-600. DOI: 10.1109/APWC.2014.6905572. ISBN 978-1-4673-5692-3. 
 • HNILICKA, Tomas a Tomas ZALABSKY. Analysis and Design of an Antenna Array with a Cosecant Radiation Pattern Based on the SIW Structure. 2018 International Symposium ELMAR. IEEE, 2018, 2018, , 125-128. DOI: 10.23919/ELMAR.2018.8534640. ISBN 978-953-184-244-0. 
 • JURYCA, Karel, Jan PIDANIC, Zdenek NEMEC a H. SUHARTANTO. Targets detection analysis in the passive coherent location system in single frequency network. 2016 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS). IEEE, 2016, 2016, , 123-129. DOI: 10.1109/ICACSIS.2016.7872808. ISBN 978-1-5090-4629-4. 
 • PIDANIC, Jan, Karel JURYCA, Amit Mishra KUMAR, Simeon KARAMAZOV, Tomas ZALABSKY a Libor CERNIK. Analysis of Bistatic Ground Clutter. Radioengineering. IEEE, 2018, 2014, 27(3), 856-863. DOI: 10.13164/re.2018.0856. ISBN 978-1-4673-5692-3. ISSN 1210-2512. 
 • ZALABSKY, Tomas, Pavel BEZOUSEK, David MATOUSEK, Simeon KARAMAZOV, Tomas ZALABSKY a Libor CERNIK. Patch antenna array for X-band FMCW sensor: An antenna system for detection of obstacles in near vicinity of a helicopter. 2015 Conference on Microwave Techniques (COMITE). IEEE, 2015, 2015, 27(3), 1-5. DOI: 10.1109/COMITE.2015.7120340. ISBN 978-1-4799-8121-2. ISSN 1210-2512. 

 

Rozšířit fotografii: 
false