Katedra softwarových technologií

Kontakty: 

Sídlo katedry:
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra informačních technologií
Studentská 95
532 10 Pardubice

telefon 466 036 763
email tereza.bosakova@upce.cz

Nadpis: 
Katedra softwarových technologií

V rámci bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných na Fakultě elektrotechniky a informatiky katedra zabezpečuje výuku předmětů zaměřených zejména na programovací techniky, datové struktury a algoritmy, modelování a simulaci, počítačové sítě, informační systémy a projektování softwarových systémů.

Vědeckovýzkumné aktivity jsou zaměřeny zejména na agentově orientované architektury simulačních modelů, metodiky rychlého prototypování a verifikace simulačních modelů s využitím barvených Petriho sítí a na podporu rozhodování v rámci různých typů provozních systémů s uplatňováním metod umělé inteligence a multikriteriálního hodnocení variant.

Vzdělávací činnost
Výzkumná činnost
0
graduation-cap
book
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Rozšířit fotografii: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Obrázek: