Katedra softwarových technologií

Vzdělávací činnost

V rámci bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných na Fakultě elektrotechniky a informatiky katedra zabezpečuje výuku předmětů zaměřených zejména na programovací techniky, datové struktury a algoritmy, modelování a simulaci, počítačové sítě, informační systémy a projektování softwarových systémů.

Výzkumná činnost

Vědeckovýzkumné aktivity jsou zaměřeny zejména na agentově orientované architektury simulačních modelů, metodiky rychlého prototypování a verifikace simulačních modelů s využitím barvených Petriho sítí a na podporu rozhodování v rámci různých typů provozních systémů s uplatňováním metod umělé inteligence a multikriteriálního hodnocení variant.

Vedoucí katedry
Obrázek uživatele prof. Ing. Antonín Kavička, PhD.

prof. Ing.
Antonín
Kavička
,
PhD.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

antonin.kavicka@upce.cz
466 036 645
Sekretářka

Mgr.
Tereza
Bosáková


Fakulta elektrotechniky a informatiky

tereza.bosakova@student.upce.cz
466 036 763, 466 037 020
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!