International Office FEI

Internacionalizace patří na Fakultě elektrotechniky a informatiky k hlavním prioritám rozvoje.

International office FEI zajišťuje koordinaci zahraničních mobilit, zejména pak v rámci programu Erasmus+,  a to ve spolupráci s International Office rektorátu. 

Oddělení poskytuje služby a podporu studentům a zaměstnancům fakulty vyjíždějícím do zahraničí i studentům a zaměstnancům z partnerských univerzit na krátkodobých mobilitách na FEI. Současně International Office pomáhá uzavírat smlouvy se zahraničními partnery.

 

Rozšířit fotografii: 
false