Výzkumný tým Aleny Pozdílkové

Vedoucí výzkumného týmu: 

 • Mgr. Alena Pozdílková, Ph.D.

Členové výzkumného týmu:

 • prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

 • Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

 • Ing. Marie Nedvědová

 • Mgr. Josef Rak, Ph.D.

 • doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.

 • RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

Výzkumný záměr: Matematické modelování

Základem jednotlivých aktivit této výzkumné skupiny je aplikovaná matematika.

Hlavní důraz je kladen na řešení vybraných optimalizačních problémů a studium různých statistických modelů měření. Jedná se např. o logistické problémy, úlohy operačního výzkumu, problematiku dopravních a distribučních úloh, vybrané regresní problémy v geoinformatice a geodézii, matematické modelování 3D objektů, aplikaci numerické matematiky a statistiky v inženýrských problémech při popisu fyzikálních a přírodních jevů.

Dílčí pozornost je věnována vybraným tématům z oblasti matematické lingvistiky a matematické estetiky, zpracování signálů v radarové technice a z oblasti fyziky pevné fáze. Dále je výzkum věnován matematickým modelům popisujících chování nanomateriálů, charakterizací transportních a optických vlastností polovodičových krystalů tetradymitové struktury. 

Témata aktuálně připravovaných publikací:

 • Analýza heuristik při řešení úlohy VRP s časovými okny a různými typy převozů
 • Porovnání ekologické inference a nelineární regrese pro odhad transferu voličů mezi různými volbami
 • Nové řešení Behrens Fisherova problému
 • Regresní modely při 3D scanování objektů
 • Aproximace kuželoseček
 • Analýza vztahu emocí a charakteristik obrazu
 • Matematické modelování indukčního ohřevu
 • Problematika konstrukce a analýzy modelů magnetismu ve fyzice pevné fáze
 • Modely polovodičových krystalů

Aktuálně řešené projekty:

 • 2018 – 2020: Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží. MPO, program Aplikace

Publikace:

 • MAREK, J.— KUBACEK, L.: Transformation Problem with Different Accuracy of Measured Data, Journal of Applied Geodesy, 2015, vol. 9, no. 4, s. 207-212.
 • NEDVĚDOVÁ, M. - POZDÍLKOVÁ, A. - MAREK, J. - BAŽANT, M. A Simulation Study of Depot with Multiple Temperature Modes: Maximum Flow Estimation. In 15th International Scientific Conference on Informatics INFORMATICS 2019 : proceedings. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2019. s. 294-298. ISBN 978-1-72813-178-8.
 • PROCHAZKA, R.— TUCEK, P.— TUCEK, J.— MAREK, J.— MASHLAN, M.— PECHOUSEK, J. Statistical analysis and digital processing of the Mössbauer spectra, Measurement Science and Technology, 2010, vol. 21, no. 2, článek. č. 025107.
 • RAK, J. Singularity subtraction in a multidimensional Fredholm integral equation of the second kind with a singular kernel. In AIP Conference Proceedings. Vol. 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. s. 1-4 s. ISBN 978-0-7354-1854-7.
 • HEDVIČÁKOVÁ, M. - POZDÍLKOVÁ, A. The development of mortgage loans with using regression analysis. Journal of Engineering and Applied Sciences 13 (Special Issue 9), 2019, pp. 7003
 • NEDVĚDOVÁ, M. - MAREK, J. - CHMELAŘ, P. Estimates of unknown transformation parameters in terrestrial measurements: One simulated problem. In 31st European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2019. Janov: Dime University of Genoa, 2019. s. 364-370 s. ISBN 978-88-85741-26-3.
Rozšířit fotografii: 
false