Výzkumný tým Aleny Pozdílové

Vedoucí výzkumného týmu: 

 • Mgr. Alena Pozdílková, Ph.D.

Členové výzkumného týmu:

 • doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

 • Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

 • Mgr. Josef Rak, Ph.D.

 • Ing. Marie Nedvědová

Výzkumný záměr: Matematické modelování

Regresní a geo-informatické modely v ekonomii. Teorie rozhodování.  Aplikace numerické matematiky v inženýrských problémech, při modelování fyzikálních a přírodních jevů. Optimalizační problémy, řešení dopravních a distribučních úloh. Analýzy textu, řeči a obrazu. Matematická lingvistika. Fonetická analýza. Matematické estetika. Matematická statistika. Modely měření.

Aktuálně řešené projekty:

 • 2018 – 2020: Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží. MPO, program Aplikace

Publikace:

 • MAREK, J.— KUBACEK, L.: Transformation Problem with Different Accuracy of Measured Data, Journal of Applied Geodesy, 2015, vol. 9, no. 4, s. 207-212.
 • KUBACEK, L.— MAREK, J.: Partial optimum estimator in two stage regression model with constraints and a problem of equivalence, Math. Slovaca, 2005, vol. 55, s. 477–494.
 • TUCEK, P.— MAREK, J.: The Velocity of the River Flow, Tatra Mountains Mathematical Publications, 2008, vol. 39, s. 87-95.
 • PROCHAZKA, R.— TUCEK, P.— TUCEK, J.— MAREK, J.— MASHLAN, M.— PECHOUSEK, J. Statistical analysis and digital processing of the Mössbauer spectra,   Measurement Science and Technology, 2010, vol. 21, no. 2, článek. č. 025107. 
 • HEDVIČÁKOVÁ, M. - POZDÍLKOVÁ, A. - KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, P. - SVOBODOVÁ, L. Analysis of Mobile Social Networks Using Clustering Advanced Science Letters, 2017, vol. 22, no. 5-6, s. 1273-1277. ISSN: 1936-6612. 
Rozšířit fotografii: 
false