Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fei

Je specializovaná, krátkodobá, anonymní psychosociální pomoc, která nabízí podporu ve zvládnutí extrémně zátěžové situace, kterou člověk nemůže zvládnout vlastními silami.

Cílem krizové intervence je stabilizovat psychický stav a nalézt zdroje k překonání těžké životní situace. Zaměřuje se na řešení situace „tady a teď".  V případě potřeby lze po stabilizaci psychického stavu doporučit následnou péči v podobě psychologického či psychoterapeutického poradenství.

Krizová intervence je poskytována formou individuální schůzky (osobní tváří v tvář), telefonicky a elektronicky (prostřednictvím e-mailové komunikace) a obvykle trvá 50 minut. Lze ji ale časově prodloužit či zkrátit, vždy záleží na konkrétní potřebě člověka a individuálním posouzení.

Krizový intervent může být sociální pracovník, psycholog/psychoterapeut, psychiatr/lékař, podmínkou k vysokoškolskému vzdělání je výcvik v krizové intervenci.

Nejčastější témata krizové intervence

  • úmrtí, těžká onemocnění či úraz, autonehoda, změna zdravotního stavu, závislostní chování v rodině, psychiatrická problematika
  • uvěznění, ztráta zaměstnání, ztráta finančních prostředků
  • potíže v mezilidských vztazích
  • změny (změna bydliště, přechod na VŠ, změna pracoviště, narození dítěte, odchod do důchodu)
  • aj…

Služba krizové intervence je poskytována

  • anonymně (klient se při využívání služby nemusí představovat, sdílí pouze ty informace, které považuje za důležité)
  • bezplatně
  • bez záznamu (hovory nejsou monitorovány, e-mailová komunikace není ukládána)

V případě potřeby se můžete obrátit na kontaktní osobu na FEI UPCE, která vám nabídne a zprostředkuje možnosti návazné péče:

Renata Kalhousová
vedoucí, studijní oddělení FEI
tel.: 466 036 652 
renata.kalhousova@upce.cz

Nebo kontaktovat přímo zaměstnance poradenského pracoviště APUPA, který je svou působností nezávislý na fakultě a poskytuje krizovou, psychoterapeutickou pomoc a podporu studentům Univerzity Pardubice:

Mgr. Hana Jelínková
Krizová intervence (osobní / face to face)

pondělí až čtvrtek 7:30-15:30
tel.     466 036 401
e-mail hana.jelinkova@upce.cz
poradenská místnost VO 01003

schůzku je nutné domluvit předem přes e-mail