Komunikační a mikroprocesorová technika

Charakteristika oboru:

Bakalářský prezenční studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Komunikační a mikroprocesorová technika je určen pro přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků s uplatněním v elektronickém průmyslu, ale i v dalších odvětvích se zaměřením na aplikaci mikroprocesorů a počítačů při řízení, kontrole, ovládání i diagnostice elektronických systémů a zařízení.

Funkční zaměření absolventů je předpokladem pro uplatnění v oblasti komunikační, automatizační a zabezpečovací techniky v profesních oborech:

  • vývoj a výroba elektronických přístrojů a zařízení počítačové a komunikační techniky
  • výstupní a technická kontrola, zkušební a měrová střediska
  • řešení systémů pro zabezpečení objektů, identifikačních a přístupových systémů.

Odborný profil absolventa:

Absolvent bakalářského studia má dobrý přehled v oblasti obecné elektrotechniky a elektroniky, teoretický základ v matematice a fyzice a dalších vědách. Jeho speciální znalosti se týkají hlavně přenosu a zpracování signálu a informací, a aplikace mikroprocesorů a počítačů při řízení různých procesů, elektronických systémů.

Rozšířit fotografii: 
false