Studijní programy

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky probíhá výuka v pěti studijních programech, ve kterých je celkem nabízeno sedm studijních oborů.