Publikace

Výsledkem vědeckovýzkumných aktivit fakulty je rozsáhlá publikační činnost.

Akademičtí pracovníci fakulty publikují pravidelně v odborných časopisech i prezentují výsledky své práce na prestižních mezinárodních konferencích.

 

Databáze publikací

Databáze publikací
Rozšířit fotografii: 
false