Zahraniční mobility studentů

Internacionalizace a s tím i podpora zahraničních mobilit studentů patří na FEI k hlavním prioritám rozvoje.

Studenti mají příležitost vycestovat s finanční podporou do zahraničí, poznat nové kultury, rozšířit si znalosti ve svém oboru, zdokonalit jazykové dovednosti a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na trhu práce. Současně se mohou doma zapojovat do aktivit se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na FEI.

Erasmus+

Stěžejním programem využívaným k financování zahraničních mobilit je Erasmus+.  Tento program umožňuje studentům vycestovat do zahraničí za účelem studia či pracovní stáže. Studovat lze na jedné z partnerských univerzit fakulty (FEI má v současnosti zhruba tři desítky smluv s univerzitami ze všech koutů Evropy), a to po dobu 3-12 měsíců. Odbornou stáž lze absolvovat po dobu 2-12 měsíců v zahraničních firmách a institucích prakticky kdekoliv v Evropě. Výběrové řízení probíhá na jaře každého roku. Přihlásit se mohou všichni studenti bez ohledu na věk, formu studia či jeho stupeň. Stačí jen aktivně ovládat alespoň jednu z cizích řečí. Přání získat zahraniční zkušenost se pak splní téměř každému zájemci.

Ostatní stipendijní programy

Vedle programu Erasmus+ bývá studenty ke krátkodobému pobytu na zahraniční univerzitě využíván také program CEEPUS zaměřený na země jižní a východní Evropy. Stipendium lze získat i z prostředků dalších programů (Rozvojové programy MŠMT ČR apod.), fondů (International Visegrád Fund, Fulbright Commission apod.), nadací a velvyslanectví. Aktuální nabídky pravidelně zveřejňuje Centrum mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice, s dotazy je možné se obrátit také na fakultní koordinátorku pro zahraniční mobility.

ESN Pardubice

Do mezinárodní komunity se studenti mohou zapojit i na Univerzitě Pardubice, a to prostřednictvím ESN Pardubice (Erasmus Student Network, dříve Buddy System). ESN Pardubice sdružuje studenty všech fakult univerzity, kteří pomáhají zahraničním studentům na naší univerzitě s integrací.  Jde o pomoc
s překonáváním jazykových bariér, orientací v Pardubicích a na univerzitě, s administrativními záležitostmi spojenými s jejich příjezdem a pobytem v prvních dnech. Během celého akademického roku organizuje ESN Pardubice zajímavé kulturní a sportovní akce.

Bližší informace

Informace Centra mezinárodních mobilit UPa

ESN Pardubice - web

ESN Pardubice -  Facebook

Fakultní koordinátorka zahraničních mobilit

PhDr. Olga Mitchell

olga.mitchell@upce.cz

tel.: 466 037 268

kancelář: CA 02057

 

po a st 9:00 - 11:00

út a čt  12:00-14:00

nebo dle dohody emailem

 

   

Centrum mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice - Institucionální koordinátorka programu Erasmus+

Mgr. Jana Voltrová

jana.voltrova@upce.cz

tel.: 466 036 496

kancelář: Rektorát - přízemí

po 13:00 – 15:00

út 9:00 – 11:00

st 13:00 – 15:00

čt 9:00 – 11:00

Rozšířit fotografii: 
false