Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

international-flags-all-festive-street-decoration-45957465_178434.jpg

Internacionalizace a s tím i podpora zahraničních mobilit studentů patří na FEI k hlavním prioritám rozvoje.

Studenti mají příležitost vycestovat s finanční podporou do zahraničí, poznat nové kultury, rozšířit si znalosti ve svém oboru, zdokonalit jazykové dovednosti a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na trhu práce. Současně se mohou doma zapojovat do aktivit se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na FEI.

 

Stěžejním programem využívaným k financování zahraničních mobilit je Erasmus+.  Tento program umožňuje studentům vycestovat do zahraničí za účelem studia či pracovní stáže. Studovat lze na jedné z partnerských univerzit fakulty (FEI má v současnosti zhruba tři desítky smluv s univerzitami ze všech koutů Evropy), a to po dobu 2-12 měsíců. Odbornou stáž lze absolvovat po dobu 2-12 měsíců v zahraničních firmách a institucích prakticky kdekoliv v Evropě. Studenti doktorského studia mají navíc  možnost realizovat krátkodobou stáž v délce pouhých 5-30 dní a mohou vyjet i jako postdoci. 

Studenti doktorského studia si mohou podat přihlášku na zahraniční mobilitu kdykoliv během akademického roku. Pro ostatní studenty probíhá výběrové řízení vždy na jaře, v případě nevyužitých mobilit bývá na podzim vyhlášeno ještě dodatečné výběrové řízení. 

Do výběrového řízení se mohou hlásit všichni studenti univerzity bez ohledu na věk, formu studia či jeho stupeň. Stačí jen aktivně ovládat alespoň jednu z cizích řečí. Přání získat zahraniční zkušenost se pak splní téměř každému zájemci.

Další stipendijní programy

Vedle programu Erasmus+ bývá studenty ke krátkodobému pobytu na zahraniční univerzitě využíván také program CEEPUS zaměřený na země jižní a východní Evropy. Stipendium lze získat i z prostředků dalších programů (Rozvojové programy MŠMT ČR apod.), fondů (International Visegrád Fund, Fulbright Commission apod.), nadací a velvyslanectví. Aktuální nabídky pravidelně zveřejňuje International Office Univerzity Pardubice na studentském intranetu, s dotazy je možné se obrátit také na fakultní koordinátorku pro zahraniční mobility.

 ESN Pardubice

Do mezinárodní komunity se studenti mohou zapojit i na Univerzitě Pardubice, a to prostřednictvím ESN Pardubice (Erasmus Student Network, dříve Buddy System). ESN Pardubice sdružuje studenty všech fakult univerzity, kteří pomáhají zahraničním studentům na naší univerzitě s integrací.  Jde o pomoc
s překonáváním jazykových bariér, orientací v Pardubicích a na univerzitě, s administrativními záležitostmi spojenými s jejich příjezdem a pobytem v prvních dnech. Během celého akademického roku organizuje ESN Pardubice zajímavé kulturní a sportovní akce.