Aplikovaná elektrotechnika

Charakteristika programu:

Profesní prezenční studijní program Aplikovaná elektrotechnika je bakalářský studijní program zaměřený na moderní aplikace v oblastech elektrotechniky, elektroniky, mikroprocesorové techniky, automatizace a prototypové výroby.

Studenti během studia získají nezbytné znalosti z oblasti elektrotechniky, elektroniky, elektronických součástek a mikroprocesorové techniky a osvojí si poznatky při návrhu, aplikacích a správě moderních měřicích, komunikačních a senzorových systémů. Praktické ověřování získaných znalostí bude podpořeno využitím moderního laboratorního vybavení určeného k ověření a prohloubení získaných teoretických znalostí, které zvýší uplatnění absolventa na trhu práce

 

Funkční zaměření absolventů je předpokladem pro uplatnění v profesních oborech:

  • návrh, vývoj, výroba, testování a údržba technických zařízení
  • elektrotechnický, strojírenský, chemický, automobilový i potravinářský průmysl
  • doprava, zemědělství, ochrana životního prostředí, zdravotnictví

Odborný profil absolventa:

Absolvent dovede efektivně řešit celistvé zadání vývoje produktu od návrhu až po jeho implementaci, využívat moderní laboratorní vybavení, umí identifikovat a analyzovat problematická místa ve vývoji produktu, připravovat podklady pro další odborné činnosti v podnikovém procesu. Dále dovede samostatně řešit nebo řídit projektový úkol, jednat s v rámci týmu, formulovat a prezentovat dosažené výsledky. Umí porozumět odbornému textu a technické dokumentaci, je schopen získávat a konzultovat informace v cizím jazyce. Absolvent bakalářského studijního programu je způsobilý samostatně nebo týmově řešit problematiku identifikace předností/nedostatků systémů pro konkrétní aplikace, jejich správu a servis.

Rozšířit fotografii: 
false