Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

162-1620926_curved-world-map-vector-png-transparent-png_178365.png

Zvýšení mezinárodní prestiže fakulty a posílení jejího postavení jako významné a vyhledávané fakulty v oblasti elektrotechniky a informatiky na mezinárodním poli je hlavním cílem internacionalizace na FEI. Důležitým aspektem pro budoucí rozvoj je schopnost fakulty zaujmout studenty a pracovníky zahraničních institucí k dlouhodobému i krátkodobému působení na fakultě a zároveň vybavit pracovníky a studenty FEI nezbytnými dovednostmi a znalostmi potřebnými k úspěchu v mezinárodní konkurenci. 

Fakulta spolupracuje v oblasti vzdělávání a vědy s institucemi z celého světa.

Studenti, akademičtí pracovníci i další zaměstnanci fakulty mají možnost vycestovat do partnerských zemí, a to v rámci fakultních, univerzitních či národních a nadnárodních projektů a programů. 

Pro bližší informace lze kontaktovat fakultní referentku pro mezinárodní vztahy na email international.fei@upce.cz.