Katedra informačních technologií

Vzdělávací činnost

Pedagogická činnost katedry je zaměřena na zajištění bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie na FEI. Jedná se především o působnost v oblastech programování a tvorby aplikačního software, správy operačních systémů a serverových aplikací, projektování databázových systémů, počítačové grafiky a multimediálních technologií.

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na přenosy dat v rámci dopravních systémů, systémovou integrací, automatizací měření, hromadným a statistickým zpracováním dat, univariátními i multivariátními modely, numerickými metodami optimalizace, matematickým a počítačovým modelováním, umělou inteligencí, bezpečností informačních systémů a sítí, modelováním a optimalizací podnikových procesů a využíváním informačních komunikačních technologií v manažerské praxi.

Vedoucí katedry
Ing. Jan Panuš, Ph.D.

Ing.
Jan
Panuš
,
Ph.D.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

jan.panus@upce.cz
466 036 461
Sekretářka
 Dana Jablonská,

Dana
Jablonská


Fakulta elektrotechniky a informatiky

dana.jablonska@upce.cz
466 036 763
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!