Katedra informačních technologií

Pedagogická činnost katedry je zaměřena na zajištění bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie na FEI. Jedná se především o působnost v oblastech programování a tvorby aplikačního software, správy operačních systémů a serverových aplikací, projektování databázových systémů, počítačové grafiky a multimediálních technologií.

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na přenosy dat v rámci dopravních systémů, systémovou integrací, automatizací měření, hromadným a statistickým zpracováním dat, univariátními i multivariátními modely, numerickými metodami optimalizace, metematickým a počítačovým modelováním, umělou inteligencí, bezpečností informačních systémů a sítí, modelováním a optimalizací podnikových procesů a využíváním informačních komunikačních technologií v manažerské praxi.

Vzdělávací činnost
Výzkumná činnost
0
graduation-cap
book
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Kontakty: 

Sídlo katedry:
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra informačních technologií
Studentská 95
532 10 Pardubice

telefon 466 036 763
email tereza.bosakova@upce.cz

Nadpis: 
Katedra informačních technologií
Rozšířit fotografii: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Obrázek: