Katedra informačních technologií

Vzdělávací činnost

Pedagogická činnost katedry je zaměřena na zajištění bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie na FEI. Jedná se především o působnost v oblastech programování a tvorby aplikačního software, správy operačních systémů a serverových aplikací, projektování databázových systémů, počítačové grafiky a multimediálních technologií.

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na přenosy dat v rámci dopravních systémů, systémovou integrací, automatizací měření, hromadným a statistickým zpracováním dat, univariátními i multivariátními modely, numerickými metodami optimalizace, metematickým a počítačovým modelováním, umělou inteligencí, bezpečností informačních systémů a sítí, modelováním a optimalizací podnikových procesů a využíváním informačních komunikačních technologií v manažerské praxi.

Vedoucí katedry (pověřený vedením)
Obrázek uživatele Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.

Ing.
Lukáš
Čegan
,
Ph.D.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

lukas.cegan@upce.cz
466 037 515
Sekretářka

Mgr.
Tereza
Bosáková


Fakulta elektrotechniky a informatiky

tereza.bosakova@student.upce.cz
466 036 763, 466 037 020
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!