Katedra informačních technologií

Sídlo katedry:

náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Adresa pro doručování:

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra informačních technologií
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon:

466 036 763

email:

tereza.bosakova@upce.cz

Vzdělávací činnost:

Pedagogická činnost katedry je zaměřena na zajištění bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie na FEI. Jedná se především o působnost v oblastech programování a tvorby aplikačního software, správy operačních systémů a serverových aplikací, projektování databázových systémů, počítačové grafiky a multimediálních technologií.

Výzkumná činnost:

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na přenosy dat v rámci dopravních systémů, systémovou integrací, automatizací měření, hromadným a statistickým zpracováním dat, univariátními i multivariátními modely, numerickými metodami optimalizace, metematickým a počítačovým modelováním, umělou inteligencí, bezpečností informačních systémů a sítí, modelováním a optimalizací podnikových procesů a využíváním informačních komunikačních technologií v manažerské praxi.