Harmonogramy akademického roku

 

 

Harmonogram akademického roku 2020/2021

 

Zápisy do studia

1. ročník bakalářský studijní program Informační technologie 3. 9. 2020
1. ročník bakalářský studijní program Automatizace 2. 9. 2020
1. ročník bakalářský studijní program Apl. elektrotechnika 2. 9. 2020
1. ročník bakalářský studijní program Komunikační a mikroprocesorová technika 2. 9. 2020
1. ročník bakalářského studia – 2. kolo PŘ   18. 9. 2020
1. ročník navazujícího magisterského studia            11. 9. 2020
1. ročník doktorského studia  23. 9. 2020

 

Kontrola plnění studijních povinností za ak. rok 2019/2020 dle čl. 7, odst. 12 SZŘ

po 1. ročníku bakalářského studia - všechny obory  16. 9. 2020
po 2. ročníku bakalářského studia obor IT 14. 9. 2020
po 2. ročníku bakalářského studia obor KMT + ŘP 15. 9. 2020
po 1. ročníku navazujícího magisterského studia – všechny obory 11. 9. 2020
doktorské studium 17. 9. 2020 

 

  • Zahájení výuky v akademickém roce 2020/2021  29. 9. 2020
  • Imatrikulace 30. 10. 2020
  • Den otevřených dveří 5. 2. 2021

 

Zimní semestr

Přípravné období 1. 9. 2020 – 28. 9. 2020
Výukové období 29. 9. 2020 – 20. 12. 2020
Zkouškové období 4. 1. 2021 – 14. 2. 2021
Zimní prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Kontrola plnění studijních povinností po 1. sem. Bc. studia 18. 2. 2021

 

Letní semestr

Výukové období 15. 2. 2021 – 16. 5. 2021
               - pro 3. ročník bakalářského studia 15. 2. 2021 – 2. 5. 2021
               - pro 2. ročník magisterského studia 15. 2. 2021 – 9. 5. 2021
Zkouškové období 17.5. 2021 – 4. 7. 2021, 16. 8. 2021 – 31.8. 2021
               - pro 3. ročník bakalářského studia 3. 5. 2021 – 28. 5. 2021
               - pro 2. ročník magisterského studia 10. 5. 2021 – 4. 6. 2021
Letní prázdniny 5. 7. 2021 – 15. 8. 2021
Kontrola plnění studijních povinností za ak. rok 2020/2021 od 6. 9. 2021

 

 

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky - bakalářské 18.1. 2021 – 22. 1. 2021, 7. 6. 2021 – 11. 6. 2021
Témata bakalářských prací vypsat do: 31. 10. 2020
Odevzdání bakalářských prací do: 18. 12. 2020, 14. 5. 2021
Uzavření 3. ročníku na studijním oddělení do: 8. 1. 2021, 28. 5. 2021
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce do: 8. 1. 2021, 28. 5. 2021
Státní závěrečné zkoušky - navazující magisterské 14. 6. 2021 – 18. 6. 2021, 13. 9. 2021 – 17. 9. 2021 
Témata diplomových prací vypsat do: 5. 10. 2020
Odevzdání diplomových prací do: 21. 5. nebo 20. 8. 2021
Uzavření 2. ročníku na studijním oddělení do: 4. 6. nebo 1. 9. 2021
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce do: 4. 6. nebo 1. 9. 2021

 

  • Promoce a bakalářská sponze  12. 2. a 30. 6. 2021

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2021/2022

do bakalářských studijních programů 21. 6. 2021
do navazujících magisterských studijních programů 10. 8. 2021
do doktorského studijního programu 24. 6. 2021

 

false
Rozšířit fotografii: 
false