Katedra elektrotechniky

Katedra elektrotechniky zabezpečuje v rámci bakalářských studijních programů FEI především výuku specializovaných předmětů z oblasti návrhu elektronických obvodů, přenosových systémů, digitálního zpracování signálu, programování řídících aplikací, mikroprocesorové techniky nebo vysokofrekvenční techniky. V rámci magisterského studia KE zajišťuje předměty zaměřené na zpracování multimediálních signálů, digitální obvody pro vysoké rychlosti, průmyslové řídicí systémy, komunikační a navigační systémy.

Vědeckovýzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny zejména na metody zpracování signálu, návrh lokalizačních systémů, zabezpečovací systémy pro různé druhy dopravy, rádiové systémy přenosu dat nebo zpracování obrazu. Na těchto aktivitách KE spolupracuje s významnými firmami regionu.

Vzdělávací činnost
Výzkumná činnost
0
graduation-cap
book
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Kontakty: 

Sídlo katedry:
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky
Studentská 95
532 10 Pardubice

telefon 466 036 441
email klara.schejbalova@upce.cz

Nadpis: 
Katedra elektrotechniky
Rozšířit fotografii: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Obrázek: