Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_4328_122434.jpg

Studijní programy

 

Aplikovaná elektrotechnika

Bakalářský, prezenční, 3 roky, čti více zde

 

Komunikační technika

Bakalářský, prezenční, 3 roky, čti více zde

 

Komunikační a radarové systémy

Navazující magisterské, prezenční, 2 roky, čti více zde

 

Elektrotechnika a informatika

Doktorský, prezenční i kombinovaný, 4 roky, čti více zd

Katedra

Katedra elektrotechniky je zaměřena na vzdělávání, výzkum a vývoj v dynamicky se rozvíjejících oblastech komunikačních, radarových a senzorových systémů. Tyto komplexní systémy zahrnují vývoj, návrh a konstrukci elektronických zařízení při využívání prototypové výroby; aplikace procesorů v oblastech automatizace, senzorů, zpracování a přenosu signálů a dat; analýza multimediálních a rádiových signálů; návrh a vývoj mikrovlnných obvodů či anténních systémů; radiový monitoring nebo testování EMC. 

Katedra elektrotechniky realizuje odbornou spolupráci s významnými průmyslovými partnery. Katedra se úspěšně účastní projektů TAČR, programových výzev MPO nebo výzkumných projektů podporovaných MŠMT. Výsledky spolupráce v projektech nebo ze smluvního výzkumu jsou aplikačně nasazovány v podobě průmyslově chráněných vzorů a licencí. Další aktivity jsou zaměřeny na mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami, instituty a technologickými firmami po celém světě. Pro realizaci mezinárodní spolupráce se členové katedry zapojují do projektů H2020, činností mezinárodních platforem, projektů MŠMT nebo oboustranných stáží výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia. Kromě evropských partnerů katedra spolupracuje s Ukrajinou, Indií, Vietnamem, Indonésií a JAR.

Katedra zabezpečuje akademicky zaměřený bakalářský studijní program "Komunikační technika", na který navazuje magisterský studijní program "Komunikační a radarové systémy". Odborné zaměření studijních programů nabízí unikátní sestavu odborných předmětů. Pro přípravu specialistů v oblastech vývoje elektronických zařízení a aplikací mikroprocesorů nabízí katedry profesně zaměřený bakalářský studijní program "Aplikovaná elektrotechnika", v rámci, kterého studenti absolvují tříměsíční stáž v partnerské firmě.

V bakalářských studijních programech katedra zajišťuje výuku specializovaných předmětů z oblasti návrhu elektronických obvodů, přenosových systémů, digitálního zpracování signálu, programování řídicích aplikací, mikroprocesorové techniky nebo vysokofrekvenční techniky. V rámci magisterského studia se jedná o předměty zaměřené na návrh a vývoj komunikačních, radarových a navigačních systémů a jejich komponent, mikrovlnné a anténní prvky, zabezpečovací systémy pro dopravní infrastruktury, zpracování multimediálních signálů a rádiové systémy pro přenos dat.