Katedra elektrotechniky

Sídlo katedry: náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Adresa pro doručování: Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 441
email: klara.schejbalova@upce.cz

Pro studenty zapsané do 1. ročníku platí od akademického roku 2014/15 nová nabídka předmětů Studijního plánu.

Aktuality:

5. 2. 2018 - Předávání vektorového analyzátoru R&S ZNB 20

13. 12. 2017 - Přednášky od prof. Gaurav Trivedi na témata „A Study of Novel Optimization Methods and Their Application to Analog/RF circuit Design“ a „Metaheuristics for Power Distribution Network Analysis and Design Optimization“

20.11.2017 - Exkurze do firmy Retia a.s.

19. 10. 2017 - Přednášky od prof. Amit Mishra Kumar na témata „CommSense (Communication based Sensing)“ a „Machine Learning, Deep Learning and Possibilities for Radar"
26. 9. 2017 - Přednáška od prof. Oleksie Fedorova na téma „Image Compression vs. Image Quality: Finding the Best Tradeoff“
18. 9. – 20. 9. 2017 - Účast členů katedry a studentů doktorského studia na mezinárodní konferenci ELMAR 2017
22. 5. 2017 - Uzavření smlouvy o spolupráci s pracovištěm Indian Institute of Technology Guwahati, Assam, India
24. 4. 2017 - Přednáška od firmy ERA, a.s.
19. 4. – 21. 4. 2017 - Účast členů katedry a studentů doktorského studia na akci MAREW 2017
11. 4. 2017 - Přednáška od firmy VALEO na téma Autonomní řízení vozidel
13. 3. 2017 - Uzavření smlouvy o spolupráci s nejvýznamnější universitou v Indonésii – University of Indonesia

Seznam aktualit a více informací

Vzdělávací činnost:

Katedra elektrotechniky zabezpečuje v rámci bakalářských studijních programů FEI především výuku specializovaných předmětů z oblasti návrhu elektronických obvodů, přenosových systémů, digitálního zpracování signálu, programování řídících aplikací, mikroprocesorové techniky nebo vysokofrekvenční techniky. V rámci magisterského studia KE zajišťuje předměty zaměřené na zpracování multimediálních signálů, digitální obvody pro vysoké rychlosti, průmyslové řídicí systémy, komunikační a navigační systémy.

Výzkumná činnost: 

Vědeckovýzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny zejména na metody zpracování signálu, návrh lokalizačních systémů, zabezpečovací systémy pro různé druhy dopravy, rádiové systémy přenosu dat nebo zpracování obrazu. Na těchto aktivitách KE spolupracuje s významnými firmami regionu.

false