Katedra elektrotechniky

Vzdělávací činnost

Katedra elektrotechniky zabezpečuje v rámci bakalářských studijních programů FEI především výuku specializovaných předmětů z oblasti návrhu elektronických obvodů, přenosových systémů, digitálního zpracování signálu, programování řídících aplikací, mikroprocesorové techniky nebo vysokofrekvenční techniky. V rámci magisterského studia KE zajišťuje předměty zaměřené na zpracování multimediálních signálů, digitální obvody pro vysoké rychlosti, průmyslové řídicí systémy, komunikační a navigační systémy.

Výzkumná činnost

Vědeckovýzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny zejména na metody zpracování signálu, návrh lokalizačních systémů, zabezpečovací systémy pro různé druhy dopravy, rádiové systémy přenosu dat nebo zpracování obrazu. Na těchto aktivitách KE spolupracuje s významnými firmami regionu.

Vedoucí katedry
Ing. Jan Pidanič, Ph.D.

Ing.
Jan
Pidanič
,
Ph.D.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

jan.pidanic@upce.cz
466 037 517
Sekretářka

Bc.
Klára
Schejbalová


Fakulta elektrotechniky a informatiky

klara.schejbalova@upce.cz
466 036 441
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!