Výzkumný tým Tomáše Brandejského

Vedoucí výzkumného týmu:

 • doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský

Členové výzkumného týmu:

 • prof. Ing. Antonín Kavička, PhD.
 • doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D.
 • Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.
 • Ing. Roman Diviš
 • Ing. Jan Merta

Výzkumný záměr:

Cílem výzkumně-vývojových činností týmu je uplatnění nových přístupů a metodik v oblasti zpracování a analýzy rozsáhlých dat popisujících provoz vybraných komplexních (například dopravních) systémů. Pro zkoumání charakteristik provozu uvedených systémů jsou uplatňovány metody a technologie zejména z oblastí umělé inteligence a počítačové simulace. 

Aktuálně řešené projekty:

 • 2018 – 2022    Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans). MŠMT ČR, program OPVVV
 • 2019 – 2020    Softwarová simulační podpora pro určování kapacity infrastruktury železničních stanic.TAČR, program Zéta

Publikace:

 • BRANDEJSKY, Tomas, 2013. Specific modification of a GPA-ES evolutionary system suitable for deterministic chaos regression. Computers and Mathematics with Applications. 2013, 106-112. DOI: 10.1016/j.camwa.2013.01.011.
 • BRANDEJSKY, Tomas a DIVIS, Roman, 2017. Scalability of GPA-ES Algorithm. Recent Advances in Soft Computing. Cham: Springer International Publishing, 2019, 2019-08-05, 2017(837), 124-133. Advances in Intelligent Systems and Computing. DOI: 10.1007/978-3-319-97888-8_11. ISBN 978-3-319-97887-1. ISSN 2194-5357. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-97888-8_11
 • MERTA, Jan. Hybrid Symbolic Regression with the Bison Seeker Algorithm. In: MENDEL. 2019, 25(1), s. 79-86. DOI: 10.13164/mendel.2019.1.079. ISSN 2571-3701. Dostupné také z: https://mendel-journal.org/index.php/mendel/article/view/82
 • BAŽANT, Michael a Antonín KAVIČKA. Artificial neural network as a support of platform track assignment within simulation models reflecting passenger railway stations. Journal of Rail and Rapid Transit. 2009, 223(5), 505-515. DOI: 10.1243/09544097JRRT268. ISSN 0954-4097. WoS:000270798000008.
 • KAVIČKA, Antonín. Simulations of transportation logistic systems utilising agent-based architecture. International Journal of Simulation Modelling. 2007, 6(1), 13-24. DOI: 10.2507/IJSIMM06(1)2.075. ISSN 1726-4529. Scopus: 2-s2.0-34047207232
Rozšířit fotografii: 
false