Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

20210128_123749_164526.jpg

Zabýváme se aplikačně zaměřeným výzkumem a vývojovými činnostmi v oblasti moderních radiolokačních systémů a komponent s využitím pokročilých technik signálového zpracování pro detekci, identifikaci, klasifikaci a lokalizaci objektů. Hlavní oblasti vědecko-výzkumné činnosti jsou:

  • Návrh anténních prvků, syntéza anténních řad a polí
  • Detekce, identifikace, lokalizace  a klasifikace objektů s využitím radarových senzorů
  • MIMO radarové systémy
  • Aplikace globálních navigačních systémů v oblasti dopravních prostředků, jejich bezpečnost a spolehlivost
  • Studium nehomogenit, poruch a elektrických vlastností organické elektroniky s využitím mapování rozložení elektormagnetického pole v blízké zóně zdroje záření

Aktuality

06-2021
ELDIS Pardubice - Aktivně spolupracujeme s univerzitou v Pardubicích, zapůjčili jsme i moderní testovací kit pro digitální přijímač a podílíme se na dotačních titulech podporujících vědu a výzkum , říká generální ředitel společnosti Eldis Pardubice Aleš Jedlička
06-2021
Zahajujeme řešení nového VaV projektu s názvem "Výzkum a vývoj aktivního systému pro detekci zájmových objektů s podporou měření polarometrických vlastností" ve spolupráci se strategickým partnerem Eldis Pardubice, s.r.o. Náš výzkumný tým se bude značnou měrou podílet na vývoji, návrhu a konstrukci antény pro radiolokační senzory s podporou měření polarometrických vlastností zájmových cílů a na výzkumu generování a zpracování radarových signálů pro radarovou polarometrii.
05-2021
Prohlubujeme spolupráci s firmou RailCom. V rámci připravovaného smluvního výzkumu zaměstnanci VC budou provádět analýzu a návrh anténních a mikrovlnných prvků pro aplikace v tunelech a otevřeném prostoru.