Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

fei-img762585284.JPG

Vzdělávací činnost

Pedagogická činnost katedry je zaměřena na zajištění prezenčního bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie a profesního bakalářského programu Webové technologie.

Studijní program Informační technologie se soustředí především na oblasti programování a tvorby aplikačního software, správy operačních systémů a serverových aplikací, projektování databázových systémů, jejich správu a práce s daty (SQL, Cypher, CQL, apod.), počítačové grafiky a multimediálních technologií.

Profesní studijní program Webové technologie je nabízen v prezenční i kombinované formě a cílí na všechny fáze vývoje a provozu softwarových produktů a služeb se zaměřením na moderní webové technologie.

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na přenosy dat v rámci dopravních systémů, systémovou integrací, automatizací měření, hromadným a statistickým zpracováním dat, univariátními i multivariátními modely, numerickými metodami optimalizace, matematickým a počítačovým modelováním, umělou inteligencí, bezpečností informačních systémů a sítí, modelováním a optimalizací podnikových procesů a využíváním informačních komunikačních technologií v manažerské praxi.

Ing. Jan Panuš, Ph.D.
Vedoucí katedry

Fakulta elektrotechniky a informatiky
722992028
Dana Jablonská
Sekretářka

Fakulta elektrotechniky a informatiky