Novinky

PF 2023 23. 12. 2022
Milí kolegové, za celé vedení naší fakulty Vám přeji požehnané, šťastné a veselé vánoční svátky.  Prožijte je s lidmi, které máte rádi, vždyť právě lidé okolo nás dělají tu pravou vánoční atmosféru, bez které by Vánoce nebyly Vánocemi. Do nového roku 2023 Vám přeji, aby byl už konečně klidnějším a normálnějším než byly roky předešlé, abychom jej všichni prožili v plném zdraví,   měli nezbytné štěstí a nacházeli radost v tom, co...
V rámci knihovnického praktika Katedry literární kultury a slavistiky pořádali studenti poslední den zimního semestru tradiční knižní burzu spojenou s veřejným čtením. Na burze byla pokřtěna nová knihobudka z dílny studenta archeologie Jiřího Perlingera. Knihobudka bude sloužit v třináctém patře EA. Básně ze své sbírky Slova pálená, která vyšla roku 2019, přečetla studentka magisterského oboru Dějin literární kultury Kerstin Rykrová Valíčková. Zcela poprvé...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Na univerzitu přišel Ježíšek.  Katedře věd o výchově Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj podařilo získat učebnice a pracovní sešity českého jazyka pro Ukrajince. Téměř 200 učebnic a pracovních sešitů je po jednání s Jazykovým centrem Univerzity Pardubice umístěno v univerzitní knihovně. Učebnice budou používat účastníci nízkoprahových kurzů českého jazyka, které fakulta pořádá. 
Maturanti a uchazeči o studium na Univerzitě Pardubice mají možnost navštívit její fakulty. Pro osobní návštěvy budoucích studentů se otevřou hned v úvodu roku 2023. Mezi prvními bude Den otevřených dveří chystá Dopravní fakulta Jana Pernera. Uchazeče o studium pozve osobně hned dvakrát, 18.  ledna a 25. února 2023. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, plánuje Den otevřených dveří na 20. ledna 2023.  Fakulta chemicko-...
S děkanem Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Liborem Švadlenkou Jak se fakulta v posledních letech proměnila? Od roku 2016 jsme pracovali na rozvoji a růstu fakulty. V oblasti vědy jsme definovali vědecké týmy, jejichž práci systematicky podporujeme, abychom získali mezinárodní vědecké projekty a ty přinesly publikační činnost. Ve vzdělávání fakulta získala institucionální akreditaci pro oblast dopravy. Udělali jsme významnou restrukturalizaci studijních programů,...
Když neběhá po hřišti, navléká bílý plášť a zavírá se do laboratoře. Doktorandka z Fakulty chemicko-technologické Denisa Kolářová je nejen vědkyní v úspěšném týmu profesora Holčapka, ale také českou reprezentantkou, trenérkou a rozhodčí v korfbalu. Korfbal není moc obvyklý sport. Jak byste ho popsala? Korfbal je jediný míčový sport, který hrají společně holky a kluci. V každém týmu musí být čtyři dívky a čtyři chlapci. Je velmi podobný basketu, akorát že my...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, přátelé, jménem svým i jménem vedení Fakulty elektrotechniky a informatiky přeji vám všem bezstarostné prožití konce roku a hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2023.   Zdeněk Němec, děkan
V těchto dnech ukončilo 38 studentů druhý semestr Univerzity třetího věku (U3V) „Chemie pro život“, ve kterém se populárně naučnou formou seznámili s nejnovějšími poznatky z  oblasti zaměřené na „Chemii a potraviny“. Vyučující nejen z řad akademických pracovníků Univerzity Pardubice představili rozmanitá témata a prezentovali příběhy často se zcela nečekaným rozuzlením. Například o cestě od různých „dryáků“ alias patentních léčiv k nápojům denní spotřeby jako Coca-cola a Tonic....