Novinky

Zadávání povinných domácích úkolů, vyžadování podpisu rodičů jako pojistky, že byl úkol vypracován doma, a trestání za nedonesené či nepodepsané domácí úkoly je na některých základních školách běžnou praxí.  Stále ještě je ve všeobecném společenském povědomí hluboce vryto, že povinné domácí úkoly jsou nutnou a potřebnou součástí vzdělávání a přispívají k procvičování a upevňování učiva. Někteří dokonce tvrdí, že prostřednictvím povinných domácích úkolů vedeme děti k samostatnosti a...
Na alarmující postavení Filozofických fakult v rámci odměňování akademických pracovníků upozorňují děkani fakult velmi intenzivně od podzimu loňského roku. V úterý 10. 1. se konala schůzka ministra školství Vladimíra Balaše se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult. Děkani zopakovali základní nedostatky v systému odměňování, které vedou k dlouhodobému podfinancování filozofických fakult, v jehož důsledku dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti na...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice proběhnou v lednu 2023 státní závěrečné zkoušky. Děkan fakulty jmenoval členy jednotlivých komisí pro SZZ. Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia ve studijním programu Hospodářská politika a veřejná správa, Ekonomika a management, Informatika a systémové inženýrství a Aplikovaná informatika se konají od 17. 1. do 19. 1. 2023. Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia ve studijních programech...
Centrum péče o zdraví Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí   Kurz první pomoci u dětí vedený lektory profesionály s bohatou zkušeností z praxe (v nemocnicích, na urgentních příjmech, traumacentrech nebo přímo ve zdravotnických záchranných službách). Účastníci kurzu využívají k nácviku moderní výukové modely a dostávají ty nejaktuálnější informace  z oblasti první pomoci a postupů při záchraně života...
Také v roce 2023 se mohou studenti a zaměstnanci pravidelně potkat s rektorem UPCE prostřednictvím online chatu.  Máte otázku k dění na naší univerzitě, ke vzdělávání nebo ke studiu? Chcete něco navrhnout nebo se dozvědět? Připojte se  17. ledna a ptejte se na to, co vás v souvislosti s univerzitou zajímá. Rektor prof. Libor Čapek bude živě odpovídat na dotazy zaměstnanců a studentů. Otázky lze pokládat už od 8.00 na níže uvedených odkazech. Zaměstnanci Studenti...
Nepolevujeme v tempu ani v prvním novoročním týdnu, kdy do naší demonstrační laboratoře zavítala další skupina nadšených žáků, tentokráte z fakultní Základní školy npor. Eliáše v Pardubicích, které přivedla paní učitelka Mgr. Monika Hrabánková. Žáci si pod dohledem lektorky Ing. Hanky Doušové, Ph.D. vyzkoušeli filtraci za sníženého i normálního tlaku a pomocí karborafinu se pokusili odbarvit degasovanou colu. Prakticky si ověřili, co obnáší odměřování kapalin pomocí...
Rámcovou smlouvu o spolupráci při výzkumu, vývoji a přípravě studentů pro praxi dnes podepsali rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek a prof. Bohuslav Přikryl, viceprezident pro výzkum, vývoj a inovace divize CSG AEROSPACE a.s. „Fakultám Univerzity Pardubice se otevírají možnosti podílet se na unikátních výzkumných projektech. Spolupráce nabídne také užší vazby na potřeby praxe při vzdělávání studentů ve všech stupních studia i sdílení špičkové techniky a infrastruktury,“ uvedl...