Novinky

Přemýšlíte o Erasmu a chcete se dozvědět vše potřebné? Zajímalo by Vás, jaký byl Erasmus těch, kteří už program absolvovali? Jaký je proces přihlášení a uznání předmětů po návratu? Připravili  jsme pro Vás volitelný předmět, kde se všechno dozvíte. Jedná se o volitelný (C) předmět (KDMML/XCWE+), který bude vyučovaný v češtině. Je určen pro všechny ročníky (Bc./Mgr.) v prezenční formě studia. Předmět je ukončen zápočtem a hodnocen 2 kredity. Výuka bude probíhat blokově (3...
Milé studentky a studenti, upozorňujeme Vás na termíny zápisu předmětů do IS STAG pro letní semestr akademického roku 2022/2023: Kroužkový předzápis do IS STAG 6. 2. 2023 (od 8:00) – 8. 2. 2023 (do 6:59) Individuální předzápis do IS STAG 8. 2. 2023 (od 8:00) – 12. 2. 2023 (do 20:00) Po těchto termínech je možná změna rozvrhu pouze přes studijní oddělení (zpoplatněno), a to pouze do 26. 2. 2023. Po tomto datu...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Na počátku ledna odstartoval tříletý mezinárodní projekt pro detailní průzkum nástěnných maleb tzv. Emauzského cyklu v Praze financovaný německou státní nadací Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Německá spolková nadace pro životní prostředí). Přestože se nadace věnuje primárně financování vědeckých projektů z oblasti životního prostředí, financuje také výzkum s tímto zaměřením v oblasti kulturního dědictví. Zkoumané nástěnné malby se nacházejí v Praze, v ambitu kláštera...
Přemýšlíte nad studiem v zahraničí? Chcete si zlepšit angličtinu, získat zkušenosti ze zahraničí a láká vás poznávání nových lidí a kultur? Přihlaste se na Erasmus! Přihlášku pro výjezdy v AR 2023/2024 jsou otevřené a deadline pro přihlášení je 15. března 2023. Vyjet můžete na studijní pobyt či na praktickou stáž. Jak se přihlásit? Nově se studenti hlásí přes Portál IS/STAG. Instrukce jak se přihlásit v případě pobytu a v případě stáže. Informace k...
Volební komise ve složení: Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa – předseda, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D. - členky komise, zpracovala harmonogram volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Písemné návrhy na kandidáty pro volbu děkana/děkanky FZS budou ve stanoveném termínu (2. 1. – 27. 1. 2023) předkládány členy akademické obce a vědecké rady fakulty volební komisi, která návrhy na funkci děkana/děkanky...
POZVÁNKA na 2. zasedání Akademického senátu FChT UPCE, které se bude konat v pondělí 30. ledna 2023 od 13:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: Zahájení Projednání materiálu „Plán nákupu investic FChT v roce 2023“ Různé Podklady pro jednání jsou k dispozici na adrese: https://zamestnanci.upce.cz/akademicky-senat-fcht doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. - v.r. předseda AS FChT UPCE
Ve středu 18. ledna se naše fakulta otevřela zájemcům o studium – proběhl první Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny naše výukové laboratoře - Dopravní sál, Centrální dispečerské pracoviště, Laboratoř automatické identifikace a jiné. Autobus je také dopravil do Výukového a výzkumného centra v dopravě. Podrobnosti o studiu získali od našich akademiků i studentů, a také z prezentací. Měli možnost si prohlédnout elektromobil, vyzkoušet si práci v...
Pracovníci FES a FZS se již druhým rokem aktivně účastní společně s firmou Principal engineering s.r.o. projektu „Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru poskytovatele MPO“. Akademičtí pracovníci FES mimo jiné v rámci projektu zpracovávají dva prediktivní modely, a to model jednotlivce a organizace. Cílem prediktivního modelu jednotlivce je identifikovat průběh respiračního onemocnění (např....