Katedra řízení procesů

Vzdělávací činnost

Katedra zajišťuje bakalářský studijní program Automatizace, navazující studijní program Automatické řízení a podílí se na doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika. Pracovníci katedry učí předměty z oblastí: automatizace a základů teorie řízení, technických a programových prostředků řídicích aplikací, algoritmizace a programování, modelování a simulace dynamických systémů, mechatroniky, robotiky a umělé inteligence.

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkumná činnost pracovníků katedry je zaměřena na oblast řízení a optimalizace dynamických systémů, matematického modelování a identifikace, využívání prvků metod soft computing (umělé neuronové sítě, evoluční výpočetní techniky, fuzzy) a dalších matematických a statistických metod v řízení a zpracování experimentálních dat.

Vedoucí katedry
Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Ing.
Daniel
Honc
,
Ph.D.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

daniel.honc@upce.cz
466 037 107
Sekretářka
 Jitka Málková,

Jitka
Málková


Fakulta elektrotechniky a informatiky

jitka.malkova@upce.cz
466 037 120
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!