Katedra řízení procesů

Vzdělávací činnost

Katedra zajišťuje odborné předměty bakalářského studijního oboru Řízení procesů, navazujícího studijního oboru Řízení procesů a doktorského studijního oboru Informační, komunikační a řídicí technologie, tj. výuku automatizace a základů teorie řízení, technických a programových prostředků řídicích aplikací, modelování a simulace dynamických systémů apod. Pro všechny obory zajišťují pracovníci katedry výuku dalších předmětů, kterými jsou například numerické výpočty a modelování, regulace a automatizace, teorie řídicích systémů a vybrané partie z umělé inteligence a statistiky.

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na oblast matematického modelování dynamických systémů, řízení a optimalizace dynamických systémů, využívání prvků soft computing (umělé neuronové sítě, evoluční výpočetní techniky, fuzzy) pro řízení a dále využití matematických a statistických metod v řízení a zpracování experimentálních dat. Dalšími oblastmi výzkumu jsou využití mikroprocesorů při měření a řízení v jednoúčelových aplikacích, mechatronika a robotika.

Vedoucí katedry
Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Ing.
Daniel
Honc
,
Ph.D.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

daniel.honc@upce.cz
466 037 107
Sekretářka
 Jitka Málková,

Jitka
Málková


Fakulta elektrotechniky a informatiky

jitka.malkova@upce.cz
466 037 120
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!