Katedra řízení procesů

Sídlo katedry:

náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

 

Adresa pro doručování:

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra řízení procesů

Studentská 95
532 10 Pardubice

 

Telefon:

466 037 120

e-mail:

jitka.malkova@upce.cz

Vzdělávací činnost:

Katedra zajišťuje odborné předměty bakalářského studijního oboru Řízení procesů, navazujícího studijního oboru Řízení procesů a doktorského studijního oboru Informační, komunikační a řídicí technologie, tj. výuku automatizace a základů teorie řízení, technických a programových prostředků řídicích aplikací, modelování a simulace dynamických systémů apod. Pro všechny obory zajišťují pracovníci katedry výuku dalších předmětů, kterými jsou například numerické výpočty a modelování, regulace a automatizace, teorie řídicích systémů a vybrané partie z umělé inteligence a statistiky.

Vědeckovýzkumná činnost:

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na oblast matematického modelování dynamických systémů, řízení a optimalizace dynamických systémů, využívání prvků soft computing (umělé neuronové sítě, evoluční výpočetní techniky, fuzzy) pro řízení a dále využití matematických a statistických metod v řízení a zpracování experimentálních dat. Dalšími oblastmi výzkumu jsou využití mikroprocesorů při měření a řízení v jednoúčelových aplikacích, mechatronika a robotika.