Prohlášení rektora

1. 3. 2022

Na Univerzitě Pardubice studují ve stínu války na Ukrajině mladí lidé napříč kontinenty. Podporujeme naše studenty ve studiu, v jejich aktivitách, vážíme si, že si vybrali naši univerzitu pro svůj další osobnostní rozvoj.

Dovoluji si v tuto chvíli požádat všechny studenty, ale také pedagogy a akademiky bez ohledu na státní příslušnost, aby respektovali demokratické hodnoty a postoj naší země k tomuto válečnému konfliktu.

Zároveň žádám všechny o zachování takového postoje, který nebude diskriminovat jakoukoliv skupinu studentů nebo akademiků.

Žádám o toleranci, vstřícnost, slušnost. A děkuji vám za to.

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

foto Milan Reinberk