Katedra matematiky a fyziky

Vzdělávací činnost

Katedra zajišťuje výuku matematických předmětů v bakalářských a navazujícíh magisterských studijních oborech.

Vědeckovýzkumná činnost

Vědeckovýzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na různé oblasti aplikované a numerické matematiky. Speciálně na regresní modely, statistickou analýzu dat, nelineární modelování, numerickou optimalizaci.

Vedoucí katedry

Mgr.
Jaroslav
Marek
,
Ph.D.


Fakulta elektrotechniky a informatiky

jaroslav.marek@upce.cz
466 037 219
Sekretářka
 Jitka Málková,

Jitka
Málková


Fakulta elektrotechniky a informatiky

jitka.malkova@upce.cz
466 037 120
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!