Katedra matematiky a fyziky

Kontakty: 

Sídlo katedry:
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra informačních technologií
Studentská 95
532 10 Pardubice

telefon 466 037 120
email jitka.malkova@upce.cz

Nadpis: 
Katedra matematiky a fyziky

Katedra zajišťuje výuku matematických předmětů v bakalářských a navazujícíh magisterských studijních oborech.

Vědeckovýzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na různé oblasti aplikované a numerické matematiky. Speciálně na regresní modely, statistickou analýzu dat, nelineární modelování, numerickou optimalizaci.

Vzdělávací činnost
Vědeckovýzkumná činnost
0
graduation-cap
book
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Rozšířit fotografii: 
false
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Obrázek: