Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

fei-img762585283.JPG

Vzdělávací činnost

Katedra zajišťuje výuku matematických předmětů v bakalářských a navazujícíh magisterských studijních oborech.

Vědeckovýzkumná činnost

Vědeckovýzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na různé oblasti aplikované a numerické matematiky. Speciálně na regresní modely, statistickou analýzu dat, nelineární modelování, numerickou optimalizaci.

Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.
Vedoucí katedry

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Jitka Málková
Sekretářka

Fakulta elektrotechniky a informatiky