Katedra matematiky a fyziky

Sídlo katedry: náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice
   
Adresa pro doručování: Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra matematiky a fyziky
Studentská 95
532 10 Pardubice
   
Telefon: 466 037 120
e-mail: jitka.malkova@upce.cz

Vzdělávací činnost katedry:

Katedra zajišťuje výuku matematických předmětů v bakalářských a navazujícíh magisterských studijních oborech.

Vědeckovýzkumná činnost katedry:

Vědeckovýzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na různé oblasti aplikované a numerické matematiky. Speciálně na regresní modely, statistickou analýzu dat, nelineární modelování, numerickou optimalizaci.