Pojeďte na Erasmus v akademickém roce 2022/23

Chtělo by se Vám cestovat, poznávat cizí kultury a zajímavé lidi?  Potřebujete získat nezávislost nebo se zviditelnit na trhu práce?  

Přihlašte se do výběrového řízení na zahraniční mobility s podporou stipendijního programu Erasmus+ a v nadcházejícím akademickém roce si můžete splnit své sny!

Aktuálně je vyhlášeno dodatečné výběrové řízení s termínem podání přihlášek od 15. srpna do 21. září 2022.  

Studijní mobilitu je přitom možné uskutečnit v letním semestru akademického roku 2022/2023, pracovní stáž kdykoliv po úspěšném zvládnutí výběrového řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční výjezd s Erasmem mohou uskutečnit studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia, a to jak v prezenční, tak kombinované formě. 

V rámci každého studijního cyklu lze čerpat  až 12 měsíců - najednou, případně i v rámci více výjezdů.

Na pracovní stáž mohou vyjet také absolventi, nejpozději do jednoho roku od ukončení studia.

true

V rámci programu Erasmus můžete realizovat dva typy mobilit, a sice studijní pobyt nebo pracovní stáž.

Studijní pobyt je třeba uskutečnit na jedné z partnerských univerzit fakulty. FEI má v současnosti bezmála tři desítky smluv s univerzitami ze všech koutů Evropy (viz seznam v příloze níže). Délka pobytu může být 2 - 12 měsíců, přičemž tuto dobu lze rozdělit i na více výjezdů. Před výjezdem je nutné zvolit si předměty nabízené hostitelskou univerzitou a sestavit studijní plán  (tzv. Learning Agreement), který schválí domácí i hostitelská instituce. Podmínkou je pak zisk alespoň 20 ECTS kreditů.

V případě pracovní stáže není nutná existence bilaterální smlouvy FEI s přijímající institucí. Zaměstnavatele nicméně musíte oslovit sami. Na studentském intranetu je několik aktuálních nabídek stáží, ale stáž může proběhnout prakticky v jakékoliv zahraniční firmě či instituci v Evropě. Standardní délka pracovní stáže je 2 - 12 měsíců, doktorandi mohou nyní vyjet i krátkodobě - na 5-30 dní. Navíc je možné uskutečnit stáž i jako čerstvý absolvent jakéhokoliv stupně studia. Před výjezdem musíte sestavit pracovní plán stáže (tzv. Training Agreement), který schválí domácí i hostitelská instituce. 

true

Výše stipendia závisí na destinaci a délce pobytu. Výše grantů pro akademický rok 2022/23 je k dispozici zde.

Stipendium je vyplaceno studentovi na základě tzv. Finanční dohody s Univerzitou Pardubice zpravidla ve dvou splátkách (80% grantu před výjezdem a 20% po návratu a kontrole splnění všech podmínek). Aby měl student nárok na plnou výši stipendia a nemusel nic z částky vracet, musí dodržet předpokládanou délku mobility a v případě studijního pobytu získat na přijímající univerzitě minimálně 15 ECTS kreditů za semestr.

PŘI CESTOVÁNÍ EKOLOGIČTĚJŠÍM ZPŮSOBEM (VYUŽITÍ VLAKU, AUTOBUSU, LODI NAMÍSTO LETADLA ČI AUTA, PŘÍP. SPOLUJÍZDA) NÁLEŽÍ STUDENTOVI JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 50 EUR A K TOMU AŽ 4 DNY CESTY NAVÍC VČETNĚ POBYTOVÝCH NÁKLADŮ.

NÁROK NA VYŠŠÍ FINANČNÍ PODPORU, PŘÍPADNĚ JINÉ VÝHODY MAJÍ ÚČASTNÍCI PROGRAMU ERASMUS+ S OMEZENÝMI PŘÍLEŽITOSTMI, A SICE:

1. účastníci s fyzickým, duševním nebo zdravotním zněvýhodněním mají nárok na finanční podporu ve 100 % výši skutečných nákladů (lze využít např. na speciální bydlení, přípravné návštěvy, doprovodné osoby, upravené učební materiály aj.

2. účastníci s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami aj. mají nárok na finanční podporu ve formě jednotkového top-upu - pro dlouhodobé mobility činí 250 EUR/měsíc, pro kátkodobé mobility činí od 100 do 150 EUR; tuto skutečnost je třeba doložit příslušným dokumentem jako je např. nárok na přídavek na dítě, potvrzení o přijímání sociálního stipendia, potvrzení dokládající závislou osobu aj.

3. účastníkům s jinou překážkou (práce, profesionální sport, studenti specifických uměleckých oborů aj.) může být umožněna flexibilita v délce mobility - tzn. krátkodobá kombinovaná mobilita (část mobility je fyzická a část virtuální); tato skupina účastníků je posuzována individuálně komisí sestavenou ze zaměstnanců ORMV/MV

 

true

Přihlášku do výběrového řízení na studijní pobyt  je možné podat zde a na pracovní stáž zde, a to nejpozději do 21. září 2022

Pokud chcete vyjet na studijní pobyt, je třeba si předem ujasnit, o jakou destinaci máte zájem - nejen podle toho, jaká země se Vám zamlouvá, ale také jaká univerzita má předměty  odpovídající Vašemu studijnímu oboru, ideálně takové, které máte na FEI ještě absolvovat (není to ovšem podmínkou). Do přihlášky pak můžete vyplnit až tři univerzity v pořadí podle preference. Přílohou přihlášky musí být předběžný studijní plán.

V případě pracovní stáže není nutné mít předem zvolenou přijímající firmu či organizaci, nicméně pokud jste s někým už alespoň v kontaktu, je to určitě výhodou. 

U studijního pobytu i praktické stáže pak přikládáte také motivační dopis v angličtině.

Pokud jste výběrové řízení absolvovali už v předchozích dvou letech, můžete si jeho výsledky nechat uznat.

V rámci výběrového řízení Vás čeká test z angličtiny na Jazykovém centru - měli byste prokázat znalost alespoň na úrovni B1. Jazykové testování proběhne ve dnech 26.-27. září 2022.

Od 3. do 5. října 2022 se pak uskuteční motivační pohovor na fakultě, který je také veden v angličtině. 

Do celkového hodnocení se počítá navíc studijní prospěch (není ovšem třeba se bát, pokud nejste zrovna premianti), případně můžete získat bonusové body za aktivní účast v Erasmus Student Network. 

Maximálně lze v rámci výběrového řízení získat 100 bodů:

test z AJ - 40 b

motivační pohovor - 20 b

prospěch - 30 b

účast v ESN - 10 b

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny institucionální koordinátorkou programu Erasmus nejpozději do 7. října 2022. V případě přidělení mobility (míra úspěšnosti je vysoká!) můžete  začít řešit konkrétní formality -  přijetí na zvolenou školu nebo do firmy, dohodu o stipendiu atd. 

S ohledem na to, že toto dodatečné výběrové řízení zasahuje již do zimního semestru nového akademického roku, je studijní pobyt možno uskutečnit až v letním semestru 2022/23. 

true

Michal Mrázek – Itálie

Erasmus pobyt pro mě byl takovou velkou životní inspirací, kterou si stále nesu s sebou. Strávil jsem v Palermu rok plný zážitků a poznání skvělých lidí. Abych se k lidem dostal blíž,  tak jsem se i naučil italsky. Díky pobytu jsem měl čas si srovnat své další životní směřování. A byla to výzva, člověku to dodá sebevědomí. Na univerzitě jsem se věnoval několika předmětům a vyzkoušel si psaní vědeckého článku, občas to nebylo úplně jednoduché, ale na život mimo univerzitu bylo hodně času a prostoru. A právě mimo školní aktivity se pro mě odehrávaly ty nejdůležitější zkušenosti a zážitky. Báječné jídlo, časté procházky k moři, skvělí lidé a svoboda. Člověk jen musí překonat prvotní strach a vydat se na cestu.

David Král - Dánsko

Vyjet na Erasmus bylo pro mě vystoupení z komfortní zóny, ale zároveň i splnění jedné z položek na bucket listu. Vždycky jsem si chtěl zkusit studium a život v zahraničí, ale nikdy jsem se nepovažoval za dostatečně silného angličtináře, abych to uskutečnil. Po příjezdu jsem zjistil, že jsem na tom ještě hůř, než jsem si myslel, ale ani jednou za celou dobu pobytu jsem se nesetkal s jakýmkoli opovržením nebo negativní reakcí. Nakonec jsem se vždy domluvil a studium i život se zahraničními kamarády si užíval. Rozhodně to byla obrovská pozitivní zkušenost, při které člověk poznal rozdílné studijní přístupy i celkově rozdílné smýšlení celého národa. Nebudu lhát, jako rodilý mluvčí jsem se po 5 měsících nevrátil, ale neporovnatelně jsem se rozmluvil a pokrok byl opravdu znatelný. Erasmus v Dánsku nebo i kdekoli jinde můžu jen doporučit. Zejména pak těm, kteří váhají kvůli slabší angličtině. Není se čeho obávat. Sám aktuálně uvažuji o dalším studijním výjezdu nebo praktické stáži v zahraničí.

Tomáš Pácal - Lotyšsko

Výjezd do Lotyšska byl pro mě obrovskou výzvou. Představa pěti měsíců mimo domov, bez rodiny, kamarádů a komunikace jen v angličtině pro mě byla zkouška dospělosti. Hned první týdny jsem se do Rigy zamiloval. Ať už to byli Lotyši, kteří si k tělu jen tak někoho nepustili a kamarádství si s nimi člověk musel zasloužit, nebo nádherné město blízko u moře s odlišnou přírodou od té naší. Bohužel byla výuka z velké části online a do školy jsem se dostal jen na laboratoře. Mimo školu jsem se ale nenudil. Nejvíce času jsem trávil hraním florbalu, díky kterému jsem navázal mnoho přátelství a tím posunul mé zážitky z Lotyšska na jinou úroveň. Noční život byl pro mě příjemným překvapením. Riga v noci žije a je jedno, jestli je pondělí nebo pátek. Můžu jen doporučit vyjet na Erasmus a užít si, dokud je to možné. Přátelství, zkušenosti a zážitky, které jsem nasbíral, jsou pro mě neocenitelné a každému bych přál zažít aspoň to, co jsem prožil já v Lotyšsku.

Marek Henzl – Slovensko, Polsko

Erasmus pro mě byl úžasnou zkušeností a dal mi mnoho. I přesto, že jsem nejel do dalekých krajin, obrovsky jsem si zlepšil angličtinu. Před odjezdem jsem měl problémy s komunikací, ale po návratu jsem mluvil plynně. Celkově šlo o neuvěřitelnou jízdu, kdy člověk studuje, cestuje a baví se. Jelikož koronavirové restrikce konečně opadají po celé Evropě, není jediný důvod, proč nevyjet.  Erasmus určitě doporučuji každému, koho to láká. Pokud se někdo bojí studia v angličtině, může jet nejprve na Slovensko. Já nyní mířím na Erasmus stáž, což je další příležitost k osobnímu i profesnímu růstu se stipendijní podporou. Byl jsem už na dvou Erasmech a vidíte, že stále nemám dost .

Václav Hrbek – Slovinsko

Slovinsko je krásná země, kde se prolíná mnoho kultur. Já jsem byl v hlavním městě, v Lublani, odkud je to hodinu autem do Alp a hodinu autem k moři. Téměř vše na dosah ruky. Tamní univerzita je velká, moderní a rozprostřená po celém městě. Cestování po městě je jednoduché se sdílenými koly, která jsou skoro zdarma (3 eura za rok), ale vysloveně k tomu vybízí studentský systém dotovaných jídel zvaný BONI. Místo toho, abyste měli zvýhodněné jídlo na jednom místě, jak je tomu běžné v ČR, tak dostanete určitý počet bodů, se kterými dostanete slevu na hlavní chod v mnoha restauracích po celém městě.  K vyžití ve městě přispívá i místní studentský spolek, který pořádá hromadu akcí pro zahraniční studenty. Exkurze místního pivovaru, ochutnávka lokálních vín, tradiční slovinská kuchyně nebo beer-pong turnaje jsou výčet akcí, které se mi nejvíce líbily. Bohužel po třech týdnech přišla COVID-19 opatření a s večerní zábavou byl konec. Zbyly výjezdy do nádherné přírody a studium.

Díky výjezdu jsem si vyzkoušel, že jsem schopen řešit problémy a porozumět expertům v daných oborech v anglickém jazyce. Než jsem vyjel na Slovinsko, nebyl jsem nikdy nucen komunikovat 24/7 v cizím jazyce. Výjezd mi dodal neformální potvrzení, že roky studia k něčemu byly. Potkal jsem se se studenty z Bosny, Holandska, Německa, Finska a spousty dalších zemí. Každému bych doporučil zažít totéž, mne to vytáhlo z bubliny ve středu Čech a neskutečně rozšířilo obzory.

true

Také naši akademici vědí, že je pro studenty Erasmus přínosem, a ve výjezdech je podporují.

Jaké má podle nich Erasmus pobyt benefity? Poslechněte si ve videu zde.

 

true

Máte-li jakékoliv dotazy k Erasmu, rádi je zodpovíme.

Fakultní koordinátorka zahraničních mobilit

PhDr. Olga Mitchell

olga.mitchell@upce.cz

466 037 268

Institucionální koordinátorka programu Erasmus+

Ing. Štěpánka Kubů

stepanka.kubu@upce.cz

466 036 496

true

Kde byli naši studenti a kam se mimo jiné můžete podívat

false
Rozšířit fotografii: 
false