Doktorský studijní program

Doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, forma výuky prezenční a kombinovaná. Výuka může probíhat v jazyce českém i anglickém.

 

 

Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2019/2020

false
Rozšířit fotografii: 
false