Program rozvojových aktivit

Řešené projekty Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice – PRIORITY pro rok 2008

Priorita č. 2  Podpora rozvoje mezinárodní spolupráce Univerzity Pardubice se zahraničními institucemi

Název projektu

Řešitel

Finanční prostředky v  Kč

Výzkum rozhodovacího procesu volby studia studentek oboru IT v ČR a Japonsku

Ing. Jana Holá, Ph.D.

90 000

Prohloubení spolupráce s Moskevskou státní akademii chemických specialit M.V.Lomonosova prostřednictvím účasti na XII. mezinárodní vědecko-technické konferenci "Špičkové technologie - 2008"

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.

15 700

 

Priorita č. 3 Podpora spolupráce mezi fakultami Univerzity Pardubice

 

Název projektu

Řešitel

Finanční prostředky v  Kč

Testovací rozhraní pro PCM paměti

Havlíček Libor, Ing.

58 000

 

Priority celkem

 

celkem v Kč

 

163 700

Řešené projekty Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice – PRIORITY pro rok 2007

 

Priorita č. 3 Podpora mezinárodní spolupráce na základě rámcových dohod o spolupráci uzavřených mezi univerzitou s jinými školami a výzkumnými institucemi

Název projektu

Řešitel

Finanční prostředky v  Kč

Navázání a rozvoj spolupráce s Girne Američan University na Kypru

doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

50 000

Priorita č. 4 Příprava a realizace předmětů nebo modulů v anglickém jazyce

 

Název projektu

Řešitel

Finanční prostředky v  Kč

Simulace technologie výroby vodíku reformováním zemního plynu – manuál k používání trenažéru technologického procesu v anglickém jazyce

doc. Ing. František Dušek, CSc.

40 000

Priority celkem

 

celkem v Kč

 

90 000

Řešené projekty Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice – PRIORITY pro rok 2006

 

Priorita č. 3 - Podpora mezinárodní spolupráce v rámci dohod uzavřených na úrovni univerzity

Název projektu

Řešitel

Finanční prostředky v  Kč

Navázání spolupráce s University of Quebec in Rimouski

Doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

60 000

Řešené projekty Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice – PRIORITY pro rok 2005

 

 

 

Priorita č. 1 - Podpora vědecké činnosti v bakalářských studijních programech

Název projektu

Řešitel

Finanční prostředky v  Kč

Systém pro sběr obrazových dat pro systém detekce vozidel v obraze.

Ing. Martin Dobrovolný

32 000

Průzkum firemní komunikace

Ing. Jana Holá

38 000

CELKEM

 

70 000