Zrušení podzimních akademických obřadů na FEI

12. 10. 2020

Vzhledem k hygienickým omezením, která se vztahují na  pořádání hromadných akcí, přistupuje FEI k zrušení promoce a sponze absolventů FEI a imatrikulace studentů prvních ročníků, které měly v souladu s harmonogramem akademického roku 2020/2021 proběhnout 30. října 2020.

Absolventi si mohou diplom vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení (vyzvednutí mimo úřední hodiny je možné po předchozí domluvě s referentkou). Diplomy absolventů ze srpna/září 2020 budou připraveny k vyzvednutí od 20. 10. 2020.

 

 

R. Kalhousová
Studijní oddělení FEI