Změna úředních hodin studijního oddělní FEI dne 3. 10. 2018

3. 10. 2018

Ve středu dne 3. 10. 2018 se ruší dopolední úřední hodiny studijního oddělení z důvodu účasti pracovnic na schůzce s paní prorektorkou mimo budovu FEI. Začátek úředních hodin odpoledne se posune v závislosti na délce schůzky.

Renata Kalhousová
Studijní oddělení FEI