Změna úředních hodin studijního oddělení FEI ve středu 13. 12. 2017

12. 12. 2017

Dne 13. 12. 2017 se z důvodu účasti na projektovém semináři mění úřední hodiny takto:

8:00 - 9:30   a 13:30 - 15:00

Renata Kalhousová
Studijní oddělení FEI