Změna úředních hodin studijního oddělení FEI dne 19. 3. 2019

14. 3. 2019

V úterý 19. 3. 2019 se ruší úřední hodiny studijního oddělení FEI z důvodu účasti pracovnic na semináři k vysokoškolské legislativě.

Renata Kalhousová
Studijní oddělení FEI