Zadání VŠKP KIT a KST

12. 2. 2021

 

Zadání VŠKP (oficiální výtisk) za katedry KIT a KST jsou připravena k vyzvednut na sekretariátu katedry.

 

Dana Jablonská
KST