Volby do AS FEI a AS UPa za volební celek FEI

15. 11. 2019

Výzva k Akademické obci FEI UPa

Konání voleb do Akademického senátu
Fakulty elektrotechniky a informatiky
a
voleb do Akademického senátu
Univerzity Pardubice za volební celek FEI

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vyhlašuje společný termín konání voleb do AS UPa a AS FEI na

4. a 5. 12. 2019

Kandidovat i volit mohou pouze členové akademické obce fakulty (více viz Volební řád AS UPa a Volební řád AS FEI). 

Vyzýváme všechny členy akademické obce fakulty, aby podávali návrhy kandidátů do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky a Akademického senátu Univerzity Pardubice.

Písemné návrhy na kandidáty může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty. Návrhy se podávají písemně členům volební komise nejpozději deset dní před prvním dnem konání voleb (tj. do 22. 11. 2019, 12:00 hodin).

Návrh kandidáta musí obsahovat následující údaje: do kterého senátu je kandidát navržen, jméno a příjmení kandidáta, jméno a příjmení navrhovatele a podpis navrhovatele.

Volební komise zveřejní kandidáty nejpozději sedm dní před konáním voleb (tj. do 27. 11. 2019) na úřední desce univerzity a na veřejně přístupném www serveru fakulty.

Termín a místo konání voleb:      

  • středa 4. 12. 2019, 9.00 – 15.00 hodin,
  • čtvrtek 5. 12. 2019, 9.00 – 15.00 hodin.

Oba dva termíny budou volby probíhat v budově FEI, nám. Čs. legií 565, ve vestibulu před velkou zasedací místností, 2. NP.

Volební komise FEI:

  • Ing. Petr Veselý (KST, místnost 03 023) – předseda,
  • Ing. Roman Diviš (KST, místnost 03 054),
  • Ing. Zbyněk Kopecký (KIT, místnost 03 058),
  • Ing. Luboš Rejfek, Ph.D. (KE, místnost 02 030),
  • Ing. Dominik Štursa (KŘP, místnost 02 043),
  • RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D. (KMT, místnost 03 047).

     

V Pardubicích, dne 22. října 2019

Ing. Petr Veselý, předseda volební komise FEI