Volby do AS FEI - 5. - 6. 3. 2014

6. 2. 2014

 

 

Konání voleb do Akademického senátu
Fakulty elektrotechniky a informatiky - 5. - 6. 3. 2014

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Univerzity Pardubice stanovil konání voleb do Akademického senátu FEI na

5. - 6. 3. 2014

Kandidovat i volit mohou pouze členové akademické obce fakulty.

Písemné návrhy na kandidáty může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty. Návrhy, podepsané navrhovatelem i kandidátem, se podávají písemně členům volební komise senátu fakulty nejpozději deset dnů před prvním dnem konání voleb (tj. 21. 2. 2014).

Návrh kandidáta musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, jméno a příjmení navrhovatele a podpis navrhovatele.

Volební komise zveřejní kandidáty a místo konání voleb nejpozději sedm dní před konáním voleb na úřední desce univerzity a na veřejně přístupném www serveru fakulty.

Termín a místo konání:
- st 5. - čt 6. 3. 2014 – budova FEI na nám. Čs. legií

Volební komise FEI:
Ing. Marek Pola

Ing. Karel Šimerda

Ing. Martin Mariška

Renata Kubizňáková
sekretatiát FEI