Vánoční a novoroční přání děkana fakulty

22. 12. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, přátelé,

jménem svým i jménem vedení Fakulty elektrotechniky a informatiky Vám přeji bezstarostné prožití blížících se svátečních dnů a hodně zdraví a osobních, pracovních i studijních úspěchů v roce 2022.

Zdeněk Němec

děkan