Shromáždění AO FEI - 28.4.2014

22. 4. 2014

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky

svolává

 

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE

Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice,

které se uskuteční
 

v pondělí 28.4.2014 v 10:00 hodin

v posluchárně H2 budovy na nám. Čs. legií
 

 Program:

  1. Zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2013

přednese prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

  1. Zpráva o činnosti Akademického senátu fakulty za rok 2013

přednese Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D.

  1. Diskuze

Při této příležitosti je pro studenty FEI vyhlášeno od 10.00 do 12 hod. děkanské volno.
Srdečně jsou zváni jak všichni členové akademické obce, tak ostatní zaměstnanci.

Renata Kubizňáková
sekretariát