Promoce a sponze na FEI

28. 6. 2022

Slavnostní akademický obřad promoce a sponze absolventů FEI proběhne dne 30. června 2022 od 10 hodin v Aule Arnošta z Pardubic. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu.

Sraz absolventů je v 8:30 ve vstupní hale auly. Absolventi, kteří se nedostaví k nácviku obřadu včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu zúčastnit.

Pro rodinné příslušníky a přátele studentů se aula otevře čtvrt hodiny před začátkem obřadu. Vzhledem k vážnosti akademického obřadu je třeba důkladně zvážit účast malých dětí, aby obřad nebyl rušen.

V univerzitní aule je možnost zakoupení květin.

R. Kalhousová
Studijní oddělení FEI