Promoce a sponze FEI

7. 2. 2019

Slavnostní promoce a sponze absolventů FEI proběhnou dne 22. února 2019 v aule Arnošta z Pardubic od 10:00 hodin. Obřad potrvá asi hodinu a během něj nebude možné opouštět aulu.

Sraz absolventů je v 8:45 hodin v aule. Absolventi, kteří se nedostaví k nácviku obřadu včas a ve vhodném oděvu, se nemohou obřadu zúčastnit.

Pro rodinné příslušníky a přátele studentů se aula otevře čtvrt hodiny před začátkem obřadu. Vzhledem k vážnosti akademického obřadu je třeba důkladně zvážit účast malých dětí, aby obřad nebyl rušen.

Renata Kalhousová
Studijní oddělení FEI