Promoce a sponze absolventů FEI

Slavnostní obřad proběhne 16. 2. 2018 od 10:00 hodin v Aule Arnošta z Pardubic.

Sraz absolventů v 8:45 hodin. Absolventi, kteří se nedostaví na nácvik obřadu včas a ve společenském oděvu, se nemohou obřadu zúčastnit.

Pro publikum se aula otevře v 9:45 hodin. Účast malých dětí v publiku, prosíme, řádně zvažte, aby akademický obřad nebyl rušen.

R. Kalhousová
Studijní oddělení