Prodloužení termínu pro podání přihlášky k bakalářskému studiu na FEI do 30. května 2020

26. 3. 2020

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice prodlužuje termín pro podání přihlášky k bakalářskému studiu. Podrobnosti naleznete v přiloženém dokumentu.

R. Kalhousová
Studijní oddělení FEI