Podávání návrhů kandidátů na funkci děkana FEI - do 21. 1. 2020 do 14.00 hodin

3. 1. 2020

Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

oznamuje akademické obci:

Návrhy kandidátů na funkci děkana FEI

může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce nejpozději do úterý 21. ledna 2020 do 14:00 hodin.

Návrhy se podávají v písemné podobě členům volební komise, která pracuje ve složení Ing. Jan Panuš, Ph.D. (Katedra informačních technologií), Ing. Jiří Roleček (Katedra elektrotechniky), Ing. Petr Veselý (Katedra softwarových technologií).

Podávání návrhů na kandidáty a rozhodování o návrhu samotném probíhají podle platného Jednacího řádu AS FEI.

 

 

doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D., v. r.
předseda AS FEI