Nejmodernější laboratoře pro výzkum radarových systémů, automatizace a softwarových technologií na Fakultě elektrotechniky a informatiky

12. 10. 2018

Studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice využívají nejmodernější laboratorní vybavení pro výzkum rádiových technologií, softwarové simulace síťových systémů a metod automatického řízení technologických procesů. Vybavení zásadně rozšiřuje možnosti vědecké práce studentů magisterského a doktorského studia. Pro modernizaci vybavení získala fakulta projekt s názvem Modularity, jehož základní rámec byl navržen ve spolupráci s technologickými firmami. Projekt ve svých třech zaměřeních odráží aktuální i budoucí požadavky silně rostoucích specializací elektrotechniky, informačních technologií a automatizace.
Zároveň s investicemi do laboratoří připravila Fakulta elektrotechniky a informatiky inovovaný doktorský studijní program. Záměrem inovace je propojení všech odborných předmětů s využíváním nového vybavení. Studenti jsou tím směřováni k okamžitému uplatnění nejnovějších poznatků vědy a výzkumu v konkrétních aplikacích pro praxi. Projektu pro nové možnosti vědecké práce studentů dala fakulta akronym ROOF4ICT, tedy zastřešení pro obory informačních a komunikačních technologií. Součástí projektu jsou i zahraniční studentské stáže nebo působení zahraničních odborníků.

Projekty ROOF4ICT a Modularity byly v celonárodním porovnání žádostí o projekty hodnoceny na prvním místě. V konkurenci více než sta projektových žádostí je zisk projektů významným oceněním Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
Projekty Modularity (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002621, celková výše projektu 36 mil. Kč) a ROOF4ICT (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002622, celková výše projektu 7 mil. Kč) jsou realizovány z podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.