UPCE

PF 2019 Vám přeje děkan FEI

21. 12. 2018

Vážené kolegyně, kolegové, milé studentky a studenti, přátelé, 

dovolte, abych Vám při příležitosti končícího roku popřál krásné a bohaté Vánoce a pro celý nový rok 2019 pevné zdraví, hodně štěstí a výborné spolupracovníky a spolužáky.

Děkuji za spolupráci i našim firemním partnerům a příznivcům, kteří fakultu dlouhodobě podporují. Naší fakultě přeji do dalšího roku mnoho úspěchů, které budou i Vašimi úspěchy, studijními nebo pracovními.

 


Zdeněk Němec
děkan