Novinky

Mezinárodní certifikát z ruského jazyka   Jazykové centrum Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury (RSVK) v Praze nabízí možnost získat mezinárodní certifikát z ruského jazyka.   Zkouška se koná v RSVK v Praze. Zkouška se skládá z následujících částí: gramatika, slovní zásoba (výběr z možností a,b,c) čtení s porozuměním (výběr z možností) poslech písemný projev...
Málokdo ví, že je v České republice jediná svého druhu. Funguje od roku 2017 a její vybavenost rok od roku narůstá. V knihovně Centra pro etiku si můžou studenti i veřejnost vybrat mezi téměř 5 000 různými cizojazyčnými, ale také českými tituly. „Řekl bych, že nejčastěji si badatelé půjčují publikace z období antické filozofie a 20. století, těch máme také v knihovně nejvíce. Nejpůjčovanější autor je Platón,“ říká Attila Pató z katedry filosofie a religionistiky. Zejména pro své...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Pětatřicet zástupců místní samosprávy nebo samosprávy z 12 měst z celé České republiky se na začátku září sešlo na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zúčastnili se dvoudenní Letní školy mobility, která se letos konala pod názvem „Udržitelná mobilita – Made in Pardubice“. Přednášky, exkurze a pracovní workshopy společně připravila Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta dopravní ČVUT  a Vysoká škola ekonomická ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou...
Milí posluchači, dnes proběhne poslední přednáška a to dr. Jaklové a dr. Stránského. Poslední přednáška plánovaná na 24. 9. bude zrušena bez náhrady.     "Románský svět“ TERMÍN Přednáška č. 1       14.00 –15.30 Přednáška č. 2   15.45 - 17.15 3. 9. 2020 Jules Verne a la Belle Époque...
  V červnu 2020 se uskutečnil v historické budově bývalé piaristické koleje, dnes sídle Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, workshop: Metody scelování plátěné podložky závěsných obrazů. Workshop vedený MgA. Janou Chalupovou z Muzea hlavního města Prahy byl určen pro studenty navazujícího magisterského stupně studia oboru Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách. Program akce...
Vytrženi z anonymity 19. 06. 2020
Letos na jaře vydala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice knihu mapující moderní umělecká díla na Moravě. Vyšla v rámci výzkumného projektu NAKI České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy, restaurování, na němž naše univerzita spolupracovala s VŠCHT Praha. Kniha se dostala do distribuce až v období nouzové stavu, tudíž její opožděný křest proběhl o prázdninách. Organizace slavnostního večera pořádaného 4. 8. v prostorách Muzea...
Fakulta ekonomicko-správní je oprávněna na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky vykonávat řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika. Dne 28. května 2020 proběhla přednáška doc. Ing. Petra Hájka, Ph.D., pracovníka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika na téma: "Metody...
Milé studentky, milí studenti, od pondělí 11. 5. 2020 se na FF UPa postupně vracíme k obnovení kontaktní výuky. Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém Opatření č. 4/2020. Co se týče dokončení letního semestru v jednotlivých studijních předmětech: řiďte se pokyny dotyčných vyučujících (viz "Opatření" - čl. 1, bod 2).   Opatření č. 4 Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření a na základě Opatření rektora č. 8/2020...