Novinky

Česká komora porodních asistentek v roce 2018 vyhlásila soutěž o nejlepší vybrané bakalářské práce, jejichž výstup bude mít největší praktický přínos pro profesi porodní asistentky. Z deseti obhájených bakalářských prací nominovaných do soutěže ze 7 vysokých škol stanovilo 8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací. Po sečtení všech výsledků od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí a vybrány tři nejlepší práce. Děkujeme všem...
Máme YETIHO 10. 10. 2018
Nápad skupinky nadšených záchranářů zrealizovat záchranářské cvičení v srdci Orlických hor se dostal od plánování k akci. Pod záštitou královéhradecké záchranné služby a ve spolupráci s ostatními složkami IZS se 5. - 7. října uskutečnil 1. ročník záchranářského cvičení  YETI RESCUE v Deštném v Orlických horách. Byly stanoveny dvě kategorie: 1. PROFI: STUDENTI, MEDICI A PROFESIONÁLNÍ ZÁCHRANÁŘI 2. LAIK: STUDENTI PRVNÍCH ROČNÍKŮ, SDH, JSDH a další V kategorii LAIK...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
První ročník akce pro studenty s názvem Příliv se konal ve středu 26. září. Studenti nejen prvních ročníků mohli načerpat spoustu informací, které jim pomohou s jejich nástupem a orientací na univerzitě. Zároveň se mohli pobavit, seznámit se s jednotlivými fakultami, studentskými spolky nebo usednout pod strom k mezinárodnímu pikniku. A nechyběl ani náš první charitativní „blešák“. Akci Příliv provázelo slunečné počasí, stánky tak mohly být rozesety jak uvnitř útrob...
Vážené studentky, vážení studenti, 10. 9. 2018 byla zahájena soutěž ENGINEERING ACADEMIC CHALLENGE, určená pro uživatele z řad posluchačů vysokých škol majících přístup do Knovelu. Podmínkou je předchozí registrace účastníka na adrese: www.elsevier.com/eac.   Detaily akce lze nalézt na: https://eac.elsevier.com/about/ Otázky & Odpovědi zde: https://eac.elsevier.com/faqs/
Dne 11. a 12. září 2018 proběhnou na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice zápisy do vyšších ročníků. Rozpis časů zápisu pro jednolivé obory byl zaslán na studentské emaily 27. 6. 2018.