Novinky

Včelí úly u menzy. Solární panely na střeše. Hrnky místo plastových lahví. Akademička Liběna Tetřevová z Fakulty chemicko-technologické zjistila, že i to je na univerzitě možné. V projektu, který se věnuje nejen společensky odpovědnému chování univerzit, sbírala inspiraci na norské BI Norwegian Business School. Co vás na vysoké škole v Oslu nejvíce překvapilo? Porcelánové hrníčky a skleničky u odpadkových košů. Jedna z prvních věcí, která mě zaskočila. Škola je...
Významný italský restaurátor Paolo Pastorello navštívil Fakultu restaurování Univerzity Pardubice, aby při praktické výuce studenty učil metody retuše. Skupina 15 studentů restaurování se tak mohla setkat a učit od italského experta, který působí po celém světě. Paolo Pastorello se podílel na restaurování takových děl, jako je výzdoba hrobky Nefertari v Luxoru v Egyptě, nástěnné malby Giotta, Cavalliniho a Cimabua v Horní bazilice v Assisi, či nástěnné malby v galerii...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 30. prosince 2022 ve věku nedožitých 90 let zemřel profesor Jaroslav Holeček, který se natrvalo zapsal do kroniky života Fakulty chemicko-technologické jako vynikající vědec, skvělý pedagog, který navždy zůstane naším uznávaným kolegou. Čest jeho památce!
Je mu 31. Vystudoval Materiálové inženýrství na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice a k tomu ještě filozofii. Nedávno už jako pedagog získal Patrik Čermák cenu ministra školství. „Je to ocenění mé práce, které jsem se docela dost věnoval. Jsem poměrně mlád a kdybych přebíral cenu za celoživotní přínos, připadal bych si poměrně nepatřičně. Ale jde o cenu, která se udílí za poslední tři roky, což je právě doba mého působení na vysoké škole,“ říká.   if(...
Začátkem dubna roku 2022 oslavil 85. narozeniny významný český historik, zakladatel československé historické demografie, prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Od roku 2003 působil na Katedře historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Vědecká práce a pedagogické působení profesora Maura se staly velmi inspirativními nejen pro jeho studenty, ale i kolegy. U příležitosti významného životního jubilea jsme proto Eduarda Maura požádali o krátký rozhovor.​   Jak...
Saunová královna 21. 11. 2022
Jako by její dny byly nafukovací. Doktorandka Fakulty filozofické Aneta Kohoutová otevřela komunitní saunu, pořádá trhy Nábleší, je provozní ředitelkou kina, cestuje a do toho působí v univerzitním Centru pro etiku. Co je Nuuk? Když jsem žila ve Švédsku, měli jsme tam komunitní saunu pro celou vesnici, která se o ni starala. Lidé se tam po večerech a o víkendech setkávali. Bylo to místo, kde se mohlo nahlas mluvit, pít pivo, kdo chtěl, mohl být nahý, jiný tam mohl sedět...
Respekt, pokora a odpovědnost. Taková slova volí při vstupu do funkce děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Němec. Sám na ní kdysi studoval. „Můžu se už považovat za inventář fakulty, protože ke studiu jsem nastoupil v roce 1992. Tehdy ještě fakulta sídlila na náměstí Československých legií. Teď už jsme v novém areálu v Polabinách. Došlo ke kvalitativnímu posunu. Od roku 2009 jsme v moderních prostorách. Přístrojové vybavení je úplně jinde....
Hysterie byla po staletí považována za ryze ženskou chorobu. I když mnozí lékaři zjišťovali, že jí mohli trpět i muži. Ti měli však svou vlastní „mužskou“ obdobu, hypochondrie. Pod hysterii se v minulosti vešla široká škála ženských nemocí a příznaků, které byly z pohledu především mužských lékařů i společnosti nezařaditelné jinam. Jak pestrý byl seznam projevů, podobně pestré, ne-li dokonce „šílené“, byly i metody léčby. Audio Historie hysterie. Nakolik...