Návštěva pedagogů ze středních škol

19. 9. 2019

Děkan Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., přivítal na Fakultě elektrotechniky a informatiky 12. září 2019 ředitele a učitele technických předmětů ze středních škol a gymnázií Pardubického kraje. Akci zorganizoval společně s Ing. Bohumilem Bernáškem, radním pro školství Pardubického kraje, který by rád využil moderní zázemí učeben a laboratoří přímo v Pardubicích, a přispěl tak k vyššímu počtu uchazečů o studium na fakultě a tím i řešení nedostatku absolventů v oborech informatiky, elektrotechniky a automatizace. Dlouhodobě dochází k nárůstu poptávky po odbornících z technických oborů, ve kterých Fakulta elektrotechniky a informatiky spolupracuje s řadou významných firem.

 

Během prohlídky fakulty mohli zástupci středních škol nahlédnout do špičkově zařízených laboratoří, kde si mohli prohlédnout vybavení, které využívají nejen naši studenti, ale také vědečtí pracovníci v rámci spolupráce s aplikační sférou. Další prostory pro přednášky, počítačové učebny i laboratoře jsou již nyní využívány pro odborné konference, pořádání seminářů, kroužky či soutěže.