NAPIS - Ing. J. Lach

13. 1. 2022

 

Vážení studenti 1. ročníku ITN,

 

dovoluji si vám oznámit, že vzhledem k aktuální epidemické situaci proběhne výuka předmětu KST/NAPIS – Architektura a projektování informačních systémů distanční (on-line) formou. Vyučující vás bude včas informovat o zřízení příslušného týmu v rámci softwaru MS TEAMS.

 

Výuka se tedy bude konat v termínech, které budou uvedené v příslušném rozvrhu.

 

Toto opatření je přijímáno z toho důvodu, že výuku zabezpečí odborník (Ing. Jaroslav Lach) žijící v zahraničí a vzhledem k aktuální situaci není vhodné, aby osobně přicestoval na blokovou prezenční výuku (původně plánovanou na týden před zahájením semestru).

 

Doplňkově bude v rozvrhu k dispozici jedna vyučovací hodina týdně, v jejímž rámci může na vyžádání poskytnout prezenční konzultace k uvedenému předmětu Ing. Jan Fikejz (Jan.Fikejz@upce.cz).

 

Děkuji za pochopení.

 

 

S pozdravem

 

prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.

 

garant Studijního programu N0613A140007 Informační technologie

Katedra softwarových technologií

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice